ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμετάβλητα τα τιμολόγια των ΕΛΤΑ

Απέρριψε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αίτημα των ΕΛΤΑ για μεσοσταθμική αύξηση ύψους 2,6% στα τιμολόγια της καθολικής υπηρεσίας, κάτι που σημαίνει ότι για φέτος τα τιμολόγια αυτά θα παραμείνουν αμετάβλητα. Υπενθυμίζεται ότι κατά την τριετία 2001-2003 η μεσοσταθμική αύξηση στα βασικά ταχυδρομικά τέλη των ΕΛΤΑ ξεπέρασε το 30%, παρά ταύτα όμως, τα προβλήματα στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών παραμένουν.

Η EE&T αρνήθηκε να εγκρίνει την αιτούμενη από τα ΕΛΤΑ αύξηση των τελών, επικαλούμενη τη θετική οικονομική πορεία της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι τα ευνοϊκά για τα ΕΛΤΑ τιμολόγια παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης, αφού πρώτα με νομοθετική ρύθμιση διαγράφηκαν συσσωρευμένες υποχρεώσεις ύψους 250 δισ. δρχ. Ακολούθησε κρατική ένεση ύψους 100 δισ. δρχ. με τη μορφή ομολόγων. Για τα ΕΛΤΑ παραμένει ανοιχτό το θέμα της στρατηγικής συμμαχίας αλλά και της εισόδου τους στη Σοφοκλέους, καθώς οι επί τριετία απόπειρες δεν έχουν αποδώσει. Εκτιμάται ότι μετά τις εκλογές το θέμα αυτό θα αναθερμανθεί.