ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσμική αναβάθμιση του leasing

Ετος φορολογικών μεταρρυθμίσεων αποτέλεσε το 2003 για τον κλάδο του leasing, στη διάρκεια του οποίου ψηφίστηκαν η κατάργηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτου, η απαλλαγή από τη φορολόγηση της υπεραξίας παλαιών ακινήτων για συμβάσεις sale and leaseback, η τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου 2601/1998, καθώς και η κατάργηση του επιπρόσθετου φόρου 3% που κατέβαλαν οι εταιρείες leasing για τα μισθώματα που εισέπρατταν από ακίνητα επί των οποίων έχουν πραγματοποιήσει συμβάσεις leasing.

Ωστόσο, οι επιδράσεις αυτών των φορολογικών ελαφρύνσεων δεν επηρέασαν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του κλάδου κατά την παρελθούσα χρήση, καθώς η ψήφισή τους έγινε κυρίως μετά το καλοκαίρι. H απαλλαγή φορολόγησης 35% της υπεραξίας των ακινήτων επί των οποίων έχουν γίνει συμβάσεις sale and leaseback ψηφίστηκε αρχές 2004.

Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αναβαθμίζουν το θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα, θα έχουν σαφή επίδραση στα μεγέθη για τη χρήση του 2004.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν διαμορφώσει οι εταιρείες leasing για το 2003, προκύπτει ότι ο κλάδος διατήρησε τη δυναμική και κινήθηκε με ρυθμούς ανάπτυξης 18% – 20% έναντι του 2002. H αξία των νέων συμβάσεων θα υπερβεί το 1,8 δισ. ευρώ με μεγάλο μέρος των εργασιών να κατευθύνεται -όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο- στον τομέα του leasing των ακινήτων.

Το μέγεθος αυτό, εφέτος αναμένεται να είναι σημαντικό υψηλότερο, καθώς αυξήθηκε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για συμβάσεις κυρίως sale and leaseback. Σημειώνεται ότι η αυξημένη ζήτηση για συμβάσεις leasing δεν συνηθίζεται στο α΄ τρίμηνο του έτους, που παραδοσιακά κινείται με ήπιους ρυθμούς.

Πώς κινήθηκαν οι εταιρείες το 2003

Παρά τη νευρικότητα που προκάλεσαν οι καθυστερησεις για την ψήφιση των νέων ρυθμίσεων που καθιστούν ελκυστικότερο το leasing στο σύνολό του, οι περισσότερες εταιρείες ενίσχυσαν σημαντικά τα μεγέθη τους. O κλάδος των ακινήτων σημείωσε επιβράδυνση στο μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς,αλλά οι συμβάσεις για leasing εξοπλισμού και οχημάτων εμφάνιζαν σταθερή αύξηση.

Η άνοδος του 2003 ενισχύει την πρόβλεψη ότι στα αμέσως προσεχή χρόνια η αγορά του leasing θα αναπτύσσεται με ρυθμούς της τάξης του 20% ετησίως.

Leaders της εγχώριας αγοράς χρηματοδοτικών μισθώσεων αποτελούν οι εταιρείες Alpha Leasing, EFG-Eurobank Leasing, Πειραιώς Leasing, ενώ από το 2001 έχει αναρριχηθεί στην τέταρτη θέση -ως προς το μερίδιο αγοράς- η Κύπρου Leasing που εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη των εργασιών της. Αναλυτικότερα:

ΕFG Leasing

Ανω των 322 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το σύνολο της αξίας των εκταμιευμένων συμβάσεων που πραγματοποίησε η EFG Leasing κατά το παρελθόν έτος.

Στις 31/12/2003, το σύνολο του ενεργητικού της διαμορφώθηκε σε 680 εκατ. ευρώ. Το 49% αντιπροσωπεύει συμβάσεις για leasing ακινήτων και 51% κινητό εξοπλισμό.

Ο κύκλος εργασιών της ξεπέρασε τα 180 εκατ. ευρώ έναντι 153,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη της διαμορφώθηκαν σε 8,5 εκατ. ευρώ.

Κύπρου Leasing

H Κύπρου Leasing αναπτύσσεται τόσο αυτόνομα, όσο και μέσω των δικτύων της μητρικής τράπεζας Κύπρου και των συνεργαζόμενων προμηθευτών της και το μερίδιο αγοράς της υπολογίζεται ότι πέρυσι διαμορφώθηκε στο13%, που την κατατάσσει στην 4η θέση της εγχώριας αγοράς. Πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 124 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να υπερβούν τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες συμβάσεις της ανήλθαν σε 276 εκατ. ευρώ. Από τις νέες συμβάσεις, το 22% αφορά leasing ακινήτων και το 35% οχήματα.

Εθνική Leasing

Σημαντική αύξηση στην αξία των νέων συμβάσεων πέτυχε το 2003 η Εθνική Leasing με αποτέλεσμα να αυξήσει αναλόγως και το μερίδιο που ελέγχει στην εγχώρια αγορά.

Πέρυσι η θυγατρική της ETE υπέγραψε νέες συμβάσεις συνολικού ύψους 164,4 εκατ. ευρώ, έναντι 69,4 εκατ. ευρώ που ήταν το 2002, αύξηση κατά 137%, εκτιμώντας ότι το μερίδιο αγοράς της θα διαμορφωθεί σε 8,5% έναντι 5%. Το 2003 ο τζίρος της ανήλθε σε 61,3 εκατ. ευρώ έναντι 47,1 εκατ. ευρώ το 2002, ενώ τα κέρδη της διαμορφώθηκαν σε 2.538.524 ευρώ έναντι 2.276.289 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Αττικής Leasing

H αξία των νέων συμβάσεων της εταιρείας ανήλθε σε 26,2 εκατ. ευρώ, έναντι 16,1 εκατ. ευρώ που ήταν κατά την α΄ δεκαπεντάμηνη χρήση της. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ήταν 362.306 ευρώ έναντι 65.204 ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ ο τζίρος ανήλθε σε 7.943.000 ευρώ έναντι 2.542.000 ευρώ στο τέλος του 2002.

Το σύνολο του ενεργητικού της ήταν 37,5 εκατ. ευρώ έναντι 17,5 εκατ. ευρώ στις 31/12/2002.

H στρατηγική της εταιρείας επιτάσσει τη μεγάλη διασπορά των εργασιών της. Μέσος όρος μεγέθους συμβάσεων 62.000 ευρώ.

Εγνατία Leasing

Ιδρύθηκε από την Εγνατία Τράπεζα τον Οκτώβριο του 2000 με μετοχικό κεφάλαιο 5,87 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 17,4 εκατ. ευρώ έναντι 11,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στις 700.000 ευρώ έναντι 577.731 ευρώ το 2002. Οι νέες συμβάσεις ανήλθαν στα 30,3 εκατ. ευρώ έναντι 21,9 εκατ. ευρώ το 2002. Στο χαρτοφυλάκιο των νέων χρηματοδοτήσεων το μεγαλύτερο ποσοστό αντιπροσωπεύουν εκείνες που αφορούν leasing μηχανημάτων και ακολουθούν οι συμβάσεις σε αυτοκίνητα.

ΑSΡΙS Leasing

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε πρόσφατα την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο και ο σχετικός φάκελος αναμένεται να κατατεθεί πριν τον Ιούνιο. Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνεται στις λειτουργικές μισθώσεις, ιδρύοντας την 100% θυγατρική της Aspis Credit A.E. με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ.

Πέρυσι, τα κέρδη της ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το 2002, ο τζίρος της σε 16,6 εκατ. ευρώ και οι νέες συμβάσεις της ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ. OI αρχικές αξίες παγίων ήταν 86 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα τοποθετήσεων 64 εκατ. ευρώ.

ΡRΟ BANK Leasing

Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002 και έκλεισε την πρώτη υποδωδεκάμηνη χρήση της το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Το 2003, αποτέλεσε την πρώτη ακέραια χρήση της, στη διάρκεια του οποίου ενίσχυσε την αξία των νέων συμβάσεων κατά 70% αγγίζοντας τα 46 εκατ. ευρώ έναντι 27 εκατ. ευρώ το 2002.

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2002 και τα κέρδη στα 493.000 ευρώ έναντι 173.000 ευρώ. H Pro Bank Leasing, είναι θυγατρική του τραπεζικού ομίλου Pro Bank, έχει μετοχικό κεφάλαιο 14,7 εκατ. ευρώ, στο οποίο η μητρική τράπεζα Pro Bank συμμετέχει κατά 68%, ενώ το υπόλοιπο 32% έχει διασπαρεί σε Ελληνες κυρίως επιχειρηματίες, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 4% για τον καθένα. Παρέχει προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης κυρίως στους πελάτες μικρής και μεσαίας οικονομικής επιφάνειας, ακολουθώντας τη στρατηγική της μητρικής τράπεζας.

ΑLΕΑSΙΝG

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας κινήθηκε με ανοδικούς ρυθμούς στη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης και αναπτύσσεται μέσα από το δίκτυο του μητρικού χρηματοπιστωτικού ομίλου. Πέρυσι τα κέρδη της ανήλθαν στα 5,04 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 92,2 εκατ. ευρώ.

Γενική Leasing

H Γενική Leasing συγκαταλέγεται μεταξύ των νέων μικρών, αλλά αναπτυσσόμενων εταιρειών του κλάδου. Σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 8,5 εκατ. ευρώ. Το 2003, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 20,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ που ήταν το 2002 και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 901.606,7 ευρώ έναντι 1.168,9 ευρώ που ήταν. Το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων αφορά ακίνητα. Μεγαλύτερος πελάτης, η μητρική τράπεζα.

Πειραιώς Leasing: κέρδη 12,75 εκατ. ευρώ

Στον ισολογισμό του 2003 συμπεριελήφθη για πρώτη φορά και η ETBA Leasing, οπότε τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης εταιρείας εμφανίζουν σημαντική αύξηση. Ετσι, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 12,752 εκατ. ευρώ έναντι 9,019 εκατ. ευρώ το 2002 και ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 181,314 εκατ. ευρώ έναντι 118,085 εκατ. ευρώ το 2002, ενώ θα προτείνει μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 181,314 εκατ. ευρώ έναντι 118,085 εκατ. ευρώ το 2002. Στο σύνολο του ενεργητικού της τα ακίνητα αντιπροσωπεύουν το 27%.

ALPHA Leasing: τζίρος 162 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία σχεδιάζει τη δημοσίευση ισολογισμού για τη χρήση του 2003, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ως εκ τούτου δεν έχει καταλήξει ακόμη στα οριστικά της στοιχεία. Στα 310 εκατ. ευρώ αναμένεται η αξία των νέων συμβάσεων ενώ ο τζίρος της θα είναι ενισχυμένος κατά 10% και θα διαμορφωθεί στα 162 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα αντιπροσωπεύουν το 32,5% του συνολικού χαρτοφυλακίου της σε αξία κτήσης, ενώ χαρτοφυλάκιο μισθωμένων παγίων ακινήτων και εξοπλισμού διαμορφώθηκε στα 805 εκατ. ευρώ.