ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ανοδική πορεία ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος τον Ιανουάριο

Βελτιωμένος εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2004 στην Ελλάδα ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, που παρακολουθεί το IOBE. Αύξηση κατέγραψε επίσης ο δείκτης τόσο στους «15» όσο και στην Ευρωζώνη.

Στη χώρα μας ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ανήλθε τον Ιανουάριο του 2004 στις 99,1 μονάδες (από 96,2 τον Δεκέμβριο του 2003) φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Η συγκεκριμένη άνοδος στηρίχθηκε στη βελτίωση των δεικτών στη βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες. Βελτιωμένος εμφανίσθηκε επίσης και ο δείκτης προσδοκιών των καταναλωτών, που συνεχίζει όμως να παραμένει σε επίπεδα αρνητικά.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ευρώπη καταγράφονται τα ακόλουθα:

– Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία διατήρησε τη θετική πορεία που ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2003. Ωστόσο, θετική συμβολή στη διαμόρφωση του δείκτη είχαν αποκλειστικά οι αισιόδοξες προβλέψεις των επιχειρήσεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες. Αντίθετα, δεν υπήρξε μεταβολή στις εκτιμήσεις για τα επίπεδα των παραγγελιών και αποθεμάτων.

– Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές βελτιώθηκε οριακά στην Ε.Ε., ενώ παρέμεινε αμετάβλητος στην Ευρωζώνη. Η πορεία του δείκτη υπήρξε απόρροια των θετικότερων εκτιμήσεων για το πρόγραμμα των εργασιών, ενώ δεν άλλαξαν, έναντι του Δεκεμβρίου, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τα επίπεδα απασχόλησης στο άμεσο μέλλον.

– Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο βελτιώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στην Ε.Ε.-15 και κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρωζώνη. Θετική επίδραση στη διαμόρφωση του δείκτη είχαν οι ευνοϊκότερες εκτιμήσεις για την τρέχουσα εξέλιξη των πωλήσεων, η πορεία των οποίων αναμένεται να διατηρήσει ανοδικούς ρυθμούς στο άμεσο μέλλον.

– O Δείκτης Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών σημείωσε ελαφρά βελτίωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2003. Οι προβλέψεις των καταναλωτών αναφορικά με τη γενικότερη οικονομική τους κατάσταση στο άμεσο μέλλον είναι οριακά βελτιωμένες. Δεν καταγράφεται πάντως μεταβολή στις εκτιμήσεις για τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και τη δυνατότητα αποταμίευσης, ενώ δεν αναμένουν μείωση της ανεργίας.

Πέραν των τεσσάρων δεικτών που συνθέτουν τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες βελτιώθηκε κατά μία μονάδα στην Ε.Ε.-15 και παρέμεινε αμετάβλητος στην Ευρωζώνη. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τα τρέχοντα επίπεδα της ζήτησης ήταν μετριοπαθείς έναντι του Δεκεμβρίου του 2003 αναμένεται ότι το κλίμα αυτό θα ανατραπεί τους προσεχείς μήνες, καθώς διατυπώνονται αισιόδοξες προβλέψεις.

Σε επίπεδο κρατών, η σημαντικότερη βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος παρατηρήθηκε στην Πορτογαλία (0,7 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ελλάδα, Ολλανδία και Μ. Βρετανία (0,5), και στη Γερμανία (0,4). Αντίθετα, οριακή υποχώρηση καταγράφεται στη Δανία και την Ισπανία κατά 0,2 μονάδες και στο Λουξεμβούργο κατά 0,1 μονάδα.