ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επέκταση ευρυζωνικών υποδομών στους δήμους

Με 54 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται 69 δήμοι, οι οποίοι υπέβαλαν προτάσεις και εντάχθηκαν στο σχέδιο ανάπτυξης μητροπολιτικών δικτύων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί οι προϋπολογισμοί σε 49 δήμους και εντός των επομένων ημερών ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των προτάσεων και άλλων 20 δήμων.

Τo έργο θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2006, με στόχο τη δημιουργία υποδομών ευρυζωνικότητας, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ταχεία και μόνιμη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των έργων προβλέπει τη διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης, που θα παράγει έσοδο για τη δημοτική αρχή, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης, αλλά και την περαιτέρω επέκταση των δικτύων. H ειδική γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας εξετάζει, μάλιστα, και τα περιθώρια εφαρμογής του νέου νόμου για τις Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) στα μητροπολιτικά δίκτυα των δήμων.

Με βάση συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση, πρόκειται αρχικώς να δημιουργηθεί ειδικό οργανωτικό σχήμα που θα αναλάβει την εκμετάλλευση των δικτύων μετά την κατασκευή τους. Για κάθε περιοχή θα εκπονηθεί ξεχωριστό επιχειρηματικό σχέδιο.

Υποδομή

Με τα έργα που προγραμματίζονται ενισχύεται σημαντικά η υποδομή για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες όπως:

– Ταχύτερη και φθηνότερη πρόσβαση στο Internet.

– Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων από το σπίτι ή το γραφείο.

– Ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές από το σπίτι με την τράπεζα ή από τράπεζα με άλλη τράπεζα.

– Εργασία εξ αποστάσεως, μέσω μεθόδων τηλε-εργασίας, από κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

– Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

– Δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα και πρακτικά μηδενικό κόστος τόσο μεταξύ των διασυνδεόμενων δημόσιων φορέων όσο και για τους πολίτες, με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. H κυβέρνηση επιδιώκει, μέσω της κατασκευής μητροπολιτικών δικτύων στην περιφέρεια, τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης στο Διαδίκτυο, όσο και περιεχομένου προς τους πολίτες, η οποία θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο. Το έργο αφορά στην υλοποίηση ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών. Υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «ΚτΠ», με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, και αποσκοπεί στη δημιουργία υποδομών ευρυζωνικότητας σε δήμους της περιφέρειας, με συνολικό προϋπολογισμό 54 εκατ. ευρώ. Τα δίκτυα που κατασκευάζονται σε κάθε δήμο, έχουν ως προϋπόθεση χρηματοδότησης τη διασύνδεση τουλάχιστον είκοσι σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος όπως πανεπιστήμια, σχολεία, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία, επιμελητήρια, αστυνομία κ.λπ.

Τα μητροπολιτικά δίκτυα των 49 δήμων που ήδη εντάχθηκαν, ξεπερνούν συνολικά σε μήκος τα 550 χιλιόμετρα, ενώ με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκτιμάται ότι το συνολικό μήκος των δικτύων θα ξεπεράσει τα 700 χιλιόμετρα. Συνολικά, μέσω των δικτύων, θα διασυνδεθούν περισσότερα των 2.800 σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα, αλλάζοντας κυριολεκτικά τον «χάρτη» υποδομών της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα.

Οπως δήλωσε ο ειδικός γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, κ. Βασίλης Ασημακόπουλος, «σχεδιάζονται οι υποδομές που κρίνονται ως απαραίτητες για την επόμενη μέρα. Οι ευρυζωνικές υποδομές έχουν σήμερα την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, αξία, με τους οδικούς άξονες και με τα δίκτυα ηλεκτρισμού τον προηγούμενο αιώνα». O ειδικός γραμματέας εκτιμά ότι η ανάπτυξη συμπληρωματικών υποδομών θα διευκολύνει την απελευθέρωση της αγοράς και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό. Το ευρύτερο σχέδιο της ειδικής γραμματείας για την ευρυζωνικότητα έχει στόχο να ενισχύσει τη χρήση (συνεπώς και τη διείσδυση) του Διαδικτύου με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο προς τους πολίτες, αλλά και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών. H ενίσχυση του ανταγωνισμού, όχι μόνο στην παροχή υπηρεσιών αλλά και στα δίκτυα, θεωρείται το ισχυρότερο μέσο για τη μείωση των τιμών, σε μια περίοδο που έχει «ανάψει» η συζήτηση για το κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα. H κατασκευή των μητροπολιτικών δικτύων εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013. Υπενθυμίζεται ότι η Ψηφιακή Στρατηγική, η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση, θέτει ως βασική προϋπόθεση τη «Διασύνδεση» με τη χρήση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών.