ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική πρωτιά στα κοινωνικά κονδύλια της E.E.

Τα μεγαλύτερα κοινωνικά κονδύλια στην Ευρώπη τα έλαβε η Ελλάδα. Συνολικά, η Ελλάδα έλαβε πέρυσι 5,8 δισ. ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί στο 3,52% του ΑΕΠ. Η δε συνολική είσπραξη της πενταετίας 2000-2004 περίπου 26,5 δισ. ευρώ κάτι που και πάλι, με βάση τον πληθυσμό καθιστά την Ελλάδα την πλέον ευεργετηθείσα χώρα της Ενωσης.

Σε απόλυτους αριθμούς, πάντως, η πλέον αφειδώς χρηματοδοτούμενη χώρα είναι η Ισπανία, οι εισπράξεις της οποίας ανήλθαν 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ και 2,07% του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή 0,79% του ΑΕΠ. Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν η Ιταλία (10,4 δισεκατομμύρια) και η Βρετανία με 7,1 δισεκατομμύρια.

Πανευρωπαϊκά, τη δεύτερη θέση μετά την Ελλάδα κατέχει η Πορτογαλία, η οποία προφανώς δεν τα έχει… καταφέρει τόσο καλά όσο η Ελλάδα, καθώς με περίπου τον ίδιο πληθυσμό εισπράττει 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί σε 3,35% του ΑΕΠ της, ενώ στην τρίτη θέση κατετάγη η Ιρλανδία, η οποία άντλησε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό το 2,3% του ραγδαία αναπτυχθέντος ΑΕΠ της.