ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθολική και ευέλικτη ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ

Στην επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης χρεών με μεγάλες οφειλές εισφορών σε όλες τις επιχειρήσεις και χωρίς τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής Αναστολών καταλήγει το υπουργείο Απασχόλησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ρύθμιση θα δίνει την ευκαιρία να αποκτάται ασφαλιστική ενημερότητα και να αποφεύγονται πλειστηριασμοί, αρκεί να καταβάλλονται ομαλά οι τρέχουσες εισφορές. Η μη καταβολή τους για δύο μήνες θα προκαλεί αυτομάτως την έξοδο της επιχείρησης από το νέο σύστημα. Η αρχική σκέψη για συγκρότηση Επιτροπής Αναστολών, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εγκαταλείπεται ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα, εξαλείφεται ο κίνδυνος να κατηγορηθεί ο εκάστοτε επικεφαλής της Επιτροπής για ευνοϊκή μεταχείριση προς συγκεκριμένους επιχειρηματίες.

Παράλληλα, το υπουργείο Απσχόλησης ολοκληρώνει την επεξεργασία για τη θεσμοθέτηση ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο θα χρηματοδοτεί πολιτικές για την αποκατάσταση ανέργων σε κλάδους που βρίσκονται σε κρίση. Σύμφωνα με τις πρώτες σκέψεις, το Ταμείο θα χορηγεί επίδομα που δεν θα είναι πρόωρη σύνταξη, αλλά θα μετρά σαν συντάξιμος χρόνος, καθώς θα συνοδεύεται και από το αντίστοιχο της εργοδοτικής εισφοράς. (Σελ. 5)

B Γιατί η υψηλή ελληνική ανάπτυξη δεν μεταφράζεται σε απασχόληση.