ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλμούνια: Συνεχίστε τις διαρθρωτικές αλλαγές

Διαρθρωτικά μέτρα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα συστήνει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) με τον Επίτροπο Οικονομικών Χοακίν Αλμούνια. Στην εαρινή έκθεση της Επιτροπής για την περίοδο 2006 – 2007 προβλέπεται έλλειμμα 3% για φέτος και 3,6% για το 2007. Ωστόσο, αναμένεται αναθεώρηση των προβλέψεων αυτών το φθινόπωρο, όταν θα έχει διαμορφωθεί πιο σαφής εικόνα της εξέλιξης των μεγεθών και θα έχει καταστεί στις Βρυξέλλες ο προϋπολογισμός του 2007. Εξάλλου, στις προβλέψεις αυτές της Επιτροπής δεν έχουν συνυπολογίσει στα μεγέθη του ερχομένου έτους τα προσωρινά μέτρα που εντάχθηκαν στον φετινό προϋπολογισμό. Τα μέτρα αυτά αντιστοιχούν στο ύψους 0,6% του ΑΕΠ. Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης εξέφρασε την ικανοποίησή του αναφέροντας ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής καταγράφουν με ρυθμούς συντηρητικούς αλλά σαφείς τη μείωση του ελλείμματος το 2006. Πάντως, το υπουργείο Οικονομίας προβλέπει το έλλειμμα για φέτος στο 2,6% και του χρόνου στο 2,3%. «Ειδικά για το 2007, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν λάβει καθόλου υπόψη στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους αυτού και βασίζονται σε μια εκτίμηση για το έλλειμμα του 2006, η οποία, σύμφωνα με τον ελληνικό προϋπολογισμό, μπορεί να χαρακτηριστεί συντηρητική έως απαισιόδοξη», δήλωσε χθες, μεταξύ άλλων, ο κ. Αλογοσκούφης. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν έχουν ακόμα καταπολεμηθεί πλήρως οι εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, η σχετική πενία ιδιωτικών επενδύσεων, η δυσανάλογη ιδιωτική κατανάλωση και οι πενιχρές επιδόσεις της χώρας στο μέτωπο των εξαγωγών. Προβλέπεται ότι η ιδιωτική κατανάλωση «θα αυξηθεί με ρυθμό ταχύτερο εκείνου των εισοδημάτων», κάτι που θα οδηγήσει σε σταδιακό περιορισμό της αποταμίευσης και αύξηση του δανεισμού των νοικοκυριών, ιδίως σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες επενδύσεις σε ακίνητα. Σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις, εκτιμάται ότι οι δημόσιες θα επανέλθουν από την μετα-ολυμπιακή κάμψη τους και οι ιδιωτικές θα ενισχυθούν από τα επενδυτικά κίνητρα που έχουν παρασχεθεί και τη μεταρρύθμιση της εταιρικής φορολογίας.