ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαφάνεια στις αναθέσεις έργων

Τη διευκόλυνση της αμφισβήτησης και προσβολής της ανάθεσης δημοσίων έργων και προμηθειών επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να βελτιώσει τη διαφάνεια των αναθέσεων και να περιορίσει τη διαφθορά και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, ιδίως των πόρων εκείνων που η ίδια με τον ένα ή άλλο τρόπο διοχετεύει στα κράτη-μέλη. Ετσι, χθες ανακοίνωσε την κατάθεση πρότασης-οδηγίας με την οποία θεσπίζεται χρόνος αναμονής ή «ακινησίας» διάρκειας 10 ημερολογιακών ημερών, μεταξύ της ανακοίνωσης της έκβασης ενός διαγωνισμού και της οριστικής κατακύρωσής του, ώστε να δίδεται στους ηττηθέντες το χρονικό περιθώριο να αμφισβητήσουν αποτελεσματικότερα την έκβασή του. Σημειώνεται ότι η πρόνοια αυτή θα εφαρμόζεται όχι μόνο στους διαγωνισμούς αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως ήδη διέπονται από αυστηρότατους κανόνες διαφάνειας και φυσικά αφορά τόσο τις εθνικές κυβερνήσεις όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε άλλη δημόσια αρχή. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η υφιστάμενη νομοθεσία παρά τις πρόνοιές της σχετικά, εξακολουθεί να μην παρέχει ικανή προστασία στις εταιρείες που ηττώνται σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις κατά τρόπο που οι ίδιες θεωρούν αντικανονικό. Οπως εξηγεί, δύο είναι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα: η απουσία νομικών εργαλείων για την αποτελεσματική αμφισβήτηση συμβάσεων που κατακυρώθηκαν κατά τρόπο αδιαφανή και ενδεχομένως παράνομο, καθώς και η κατεσπευσμένη κατακύρωση συμβολαίων που δεν αφήνει χρονικά περιθώρια για την έγερση ενστάσεων. Κατόπιν αυτού βασική πρόνοια της πρότασης-οδηγίας της Επιτροπής είναι η επιβολή περιόδου αναμονής ή «ακινησίας», αν και προβλέπονται ορισμένες ειδικές περιπτώσεις στις οποίες θα είναι δυνατόν να υπάρξει εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της σύμβασης, είτε με περιορισμό της περιόδου ακινησίας στις 7 ημέρες είτε και στην πλήρη κατάργησή της, αν και αυτό δεν προβλέπεται να εφαρμοσθεί παρά μόνον σε πραγματικά ακραίες περιπτώσεις. Οπως σημειώνει στην ανακοίνωση ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τσάρλι Μακρίβι, «οι εταιρείες που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και οι φορολογούμενοι που τους χρηματοδοτούν πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην αντικειμενικότητα της διαδικασίας» …