ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Διατηρεί την ηγετική της θέση η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία

Μείωση των ναύλων στον κλάδο των μεταφορών ξηρού φορτίου (dry bulk) κατά 25% και από 15% έως 20% στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων, προβλέπει για το 2006 η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με σχετική έκθεσή της. Ως βασικοί παράγοντες που ενδεχομένως να συντελέσουν σε αυτήν την υποχώρηση, θεωρούνται η αυξημένη προσφορά νέων πλοίων (οι παραγγελίες αγγίζουν το 25% του υφιστάμενου στόλου) και οι μεταβολές της ζήτησης που είναι πιθανό να συμβούν από τις αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και τη Βραζιλία.

Στο περιβάλλον αυτό, η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία έχει κατορθώσει να διευρύνει την παρουσία της, διατηρώντας την ηγετική της θέση. Ειδικότερα, ο ελληνόκτητος στόλος αναπτύσσεται σταθερά, αν και το μερίδιό του περιορίζεται, έναντι προηγούμενων ετών (2,2% την τελευταία διετία). Κατά το τρέχον έτος, υπολογίζεται ότι το μερίδιο της ελληνικής ναυτιλίας αγγίζει το 16% με βάση τη μεταφορική ικανότητα. Στη ναυτιλία απασχολούνται περισσότεροι από 160.000 εργαζόμενοι, ενώ το ναυτιλιακό συνάλλαγμα καλύπτει το 1/3 του εμπορικού ελλείμματος της χώρας.