ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδείνωση φερεγγυότητας των βιομηχανιών το 2005

Επιδεινώθηκε η πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων το 2005. Η επιδείνωση ήταν πιο έντονη στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, του εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνίας, της κατασκευής ιατρικών οργάνων ακριβείας και της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την ετήσια έρευνα της ICAP για την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων (Α.Ε. και ΕΠΕ). Η έρευνα αναφέρει ότι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις με νομική μορφή Α.Ε.-ΕΠΕ (δείγμα 6792 επιχειρήσεων), έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ασυνέπειας (4,21%) σε σύγκριση με τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις λοιπές εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπου τα αντίστοιχα ποσοστά συνέπειας ανέρχονται σε 3,20% και 3,19%. Επιπλέον, το ποσοστό των υποβαθμισμένων επιχειρήσεων της βιομηχανίας ανέρχεται σε 26% και υπερβαίνει κατά 5,7% περίπου αυτό των αναβαθμισμένων επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα, για τους κλάδους του τομέα της Βιομηχανίας παρατηρούνται τα εξής.

Οι κλάδοι της βιομηχανίας οι οποίοι εμφάνισαν τα χαμηλότερα ποσοστά ασυνέπειας ήταν:

– Ορυχεία και λατομεία με ποσοστό ασυνέπειας 1,32%.

– Εξοπλισμός μεταφορών 1,35%.

– Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών με 1,6%.

– Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες με 2,21%.

– Κατεργασία και δέψη δέρματος ειδών ταξιδίου, τσαντών και υποδημάτων με 2,5%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ασυνέπειας παρουσίασαν οι κλάδοι:

– Κατασκευή ειδών ενδυμασίας με ποσοστό ασυνέπειας 9,13%.

– Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με ποσοστό 7,26%.

– Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνίας.

– Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών με 5,66%.

– Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού με 5,19%.

Βιομηχανικές επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα βελτιώθηκε, παρουσίασαν αύξηση:

– Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 9,71%.

– Πωλήσεών τους κατά 17,93%.

– Καθαρών Κερδών κατά 129,11%.

– Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους κατά 94,25%.

– Μείωση του Μέσου Χρόνου Είσπραξης των Απαιτήσεών τους κατά 9%.