ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδεια ηλεκτροπαραγωγής σε δεκατρία νησιά

Την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μονάδων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) συνολικού ύψους 85,7MW για την άμεση κάλυψη των εκτάκτων αναγκών με ηλεκτρική ενέργεια κατά το θέρος του 2006 σε 13 μη διασυνδεδεμένα νησιά, ενέκρινε το υπουργείο Ανάπτυξης. Η άδεια χορηγήθηκε ύστερα από αίτηση της ΔΕΗ και γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπό τους πρόσθετους όρους ότι οι μονάδες αυτές θα διασφαλίζουν τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των νησιών αυτών σε ηλεκτρική ενέργεια και ότι θα λειτουργούν με τρόπο ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι άδειες παραγωγής δόθηκαν στα νησιά Κάρπαθο, Κύθνο, Ρόδο, Λέσβο, Λήμνο, Μήλο, Μύκονο, Πάρο, Σάμο, Σίφνο, Σύρο, Χίο και Μεγίστη.