ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πράσινο φως» για ένταξη της Σλοβενίας, σε αναμονή η Λιθουανία

Την ένταξη της Σλοβενίας στο ευρώ εισηγήθηκαν και επισήμως χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκτιμώντας ότι η χώρα έχει εκπληρώσει όλα τα κριτήρια που απαιτούνται για να καταστεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 το 13ο μέλος της Ευρωζώνης και πρώτη από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης να εισέλθει στην «πρώτη θέση» της Ενωσης. Αντιθέτως, στην αίθουσα αναμονής παρέμεινε η Λιθουανία.

Στην ανακοίνωσή του, ο επίτροπος Οικονομικών, Χοακίν Αλμούνια, σημειώνει ότι «η Σλοβενία πληροί όλα τα κριτήρια σύγκλισης, ένα επίτευγμα που οφείλεται στην προσήλωσή της στη δημοσιονομική σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις». Δεδομένου δε του ιστορικού της Ζώνης Ευρώ και των εφευρετών της Γαλλίας και Γερμανίας (και πολλών άλλων), ο επίτροπος επισημαίνει επιπλέον ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η προσπάθεια δεν σταματά με την εισδοχή, αλλά πρέπει να συνεχισθεί καθώς από την ένταξη απορρέουν και σημαντικές ευθύνες σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας».

Εκείνο που μένει να φανεί και ήδη προκαλεί κάποια ανησυχία είναι κατά πόσον και η Σλοβενία θα πέσει θύμα του κερδοσκοπικού κύματος που έπληξε τα 12 αρχικά μέλη της Ευρωζώνης το 2002. Επισήμως, η κεντρική τράπεζα της χώρας προβλέπει αύξηση τιμών που δεν θα υπερβεί το 0,12% με 0,29% σε ετήσια βάση, όμως η κακή εμπειρία των υπολοίπων μελών της Ευρωζώνης (έστω κι αν στην πραγματικότητα οι πληθωριστικές πιέσεις στους «12» ήταν πολύ μικρότερες της εικόνας που σχημάτισε η κοινή γνώμη) δημιουργεί εύλογα ερωτήματα έστω κι αν η κυβέρνηση της χώρας έχει ήδη λάβει τα πρώτα απαραίτητα μέτρα, όπως είναι η διπλή αναγραφή των τιμών.

Για τη Λιθουανία πάλι, Επιτροπή και Τράπεζα θεωρούν ότι οι συνθήκες για την ένταξή της δεν έχουν ωριμάσει καθώς ο πληθωρισμός της παραμένει ελαφρώς υψηλότερος της τιμής αναφοράς (2,7% αντί για 2,6% που είναι το μέγιστο επιτρεπτό για τα νέα μέλη) και, κυρίως, δεν φαίνεται να υφίστανται προοπτικές ταχείας αποκλιμάκωσής του. Ετσι, έστω και γι’ αυτήν την κατά βάσιν αμελητέα διαφορά ενός δεκάτου της μονάδος, η Λιθουανία μένει προς το παρόν εκτός νυμφώνος αν και έχει εκπληρώσει όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. Το πιθανότερο πάντως είναι ότι, όπως και η Κύπρος, η Λιθουανία θα ενταχθεί στο ευρώ το 2008.