ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδος πωλήσεων 17,4% το πρώτο τρίμηνο για ΑΓΕΤ

Ενίσχυση των πωλήσεων κατά 17,4% σε 141,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ο όμιλος της ΑΓΕΤ Ηρακλής, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της εγχώριας αγοράς τσιμέντου. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην έναρξη υλοποίησης των πολλών αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν το 2005, αλλά και στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν για μεγάλο διάστημα του πρώτου τριμήνου. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, οι οποίες ενισχύθηκαν επίσης κατά 17,4% σε 127,1 εκατ. ευρώ. Αλλος ένας παράγοντας που έδρασε θετικά για την εταιρεία ήταν και οι υψηλότερες τιμές που εξασφάλισε για τις πωλήσεις προς το εξωτερικό.

Απόρροια των παραπάνω ήταν η εμφάνιση καθαρών κερδών μετά φόρων (σε επίπεδο ομίλου) ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2005. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14,2 εκατ. ευρώ, αντί 8,2 εκατ. ευρώ. Αύξηση παρουσίασαν και οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία του ομίλου, μιας και διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, όταν κατά το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους δεν ξεπέρασαν τα 4,5 εκατ. ευρώ.