ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ύπαιθρο και καινοτομία επικεντρώνεται το Δ΄ ΚΠΣ

Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, μέσω επενδύσεων σε έρευνα, και στην ανάπτυξη της υπαίθρου διοχετεύεται η μερίδα του λέοντος από τα κονδύλια του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την κατανομή του κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2007-2013, ύψους 864,3 δισ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατάθεση από τα κράτη-μέλη συγκεκριμένων προγραμμάτων προς χρηματοδότησιν από το 2007, μετά την αναμενόμενη έγκριση του σχεδίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις. Τα περισσότερα κονδύλια απορροφούν τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου με 88,5 δισεκατομμύρια για την επταετία, η έρευνα με σχεδόν 55 δισεκατομμύρια και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών με περίπου οκτώ δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί την τελευταία διετία να «αναστήσει» τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα τα οποία «σέρνονται» εδώ και πολλά χρόνια εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων χρηματοδότησης.

Τα σημαντικά κονδύλια για την ενίσχυση της υπαίθρου θα διατεθούν παράλληλα με την προσπάθεια αποσύνδεσης της γεωργικής παραγωγής από τις επιδοτήσεις, με απώτερο στόχο τον απογαλακτισμό των αγροτών από τη θεσμοθετημένη ελεημοσύνη των επιδοτήσεων. Επιδιώκεται επίσης η στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, όπως ο αγροτοτουρισμός, που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αγροτική παραγωγή. Στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πάλι έμφαση δίδεται σε τομείς έρευνας «που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων».