ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η επιτυχία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Ολα τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι μια επιτυχία. Η έκδοση καλύπτεται αρκετές φορές, η τιμή θεωρείται ελκυστική, το Δημόσιο θα εισπράξει ένα αξιόλογο ποσό, ένας ακόμα δυσκίνητος και γραφειοκρατικός κρατικός οργανισμός βρίσκεται σε τροχικά εξυγίανσης, αλλά και ανάπτυξης.

Το εγχείρημα γίνεται ακόμα σημαντικότερο ως παράδειγμα, επειδή συνέπεσε με μια αρνητική συγκυρία. Σε φάση που οι αγορές έχουν νευρικότητα και βρίσκονται μάλλον σε πτωτική τροχιά, ενώ επικρατούν απαισιόδοξα αισθήματα. Σ’ αυτήν ακριβώς τη συγκυρία, κυριαρχεί συνήθως η φυγή προς την ποιότητα· οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια προκειμένου να μη μείνουν σε αγορές, μετοχές και περιοχές υψηλού ρίσκου. Γι’ αυτό η επιτυχία της εισαγωγής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι σημαντική. Δείχνει ότι, όταν κρατικοί οργανισμοί έχουν διοικήσεις που αντιλαμβάνονται όσα συμβαίνουν στις αγορές και κινούνται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των κεφαλαίων που διαχειρίζονται, συγκεντρώνουν την εμπιστοσύνη πολιτών και επενδυτών. Βέβαια, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, παρά τις υποτιθέμενες προσπάθειες παλαιότερα να μετατραπεί σε πραγματικό πιστωτικό ίδρυμα από κρατική υπηρεσία, είχε κάνει ελάχιστη και μάλλον επιφανειακή πρόοδο. Και συνεπώς υπήρχε μεγάλο περιθώριο να φανούν αποτελέσματα, αλλά και πάλι δεν πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός πως έγιναν και επιβραβεύεται από την αγορά.

Ισως, το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, πρέπει να αποδοθεί στη συγκυρία της αγοράς που αναζητεί ασφαλή καταφύγια. Επιλογές που δεν έχουν παρά ελεγχόμενο ρίσκο, μετοχές με προφανείς προοπτικές ανάπτυξης. Αλλωστε, σε όλη την Ευρώπη, οργανισμοί διαχείρισης της λαϊκής αποταμίευσης όπως είναι το Ταμιευτήριο, δείχνουν ότι αναπτύσσονται ταχύτατα αξιοποιώντας το δίκτυο που διαθέτουν. Επιπλέον, ο χρυσός κανόνας στις επενδύσεις είναι να μην εμπιστεύεσαι επενδυτικά σχέδια που δεν είναι εύκολα κατανοητά. Εχει αποδειχθεί ότι όσο πιο πολύπλοκα είναι ή παρουσιάζονται τα πράγματα, τόσο πιο προβληματική είναι η πραγματική απόδοση των σχεδίων.