ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση εξαγωγών 22,8% για το πρώτο τρίμηνο

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των εξαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 22,8% στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, φθάνοντας τα 3.840,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.126,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2005. Αξίζει να σημειωθεί ότι το περσινό αντίστοιχο τρίμηνο, σε σχέση με το 2004, η μεταβολή ήταν 11%.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), από το σύνολο της αύξησης (714,3 εκατ. ευρώ), ποσό 176 εκατ. ευρώ αφορά την αύξηση των εξαγωγών σε πετρελαιοειδή και συναφή προϊόντα, ποσό 194 εκατ. ευρώ την αύξηση εξαγωγών σε τρόφιμα και ποσό 171,6 εκατ. ευρώ την αύξηση εξαγωγών σε βιομηχανικά είδη.

Η αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών κατά 2,4% το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2006, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005, οφείλεται αποκλειστικά στις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Αντίθετα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς τα πετρελαιοειδή μειώθηκε κατά 7,5%, σε σχέση με το 2005. Χαρακτηριστικό είναι εν προκειμένω το γεγονός ότι η μείωση του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά 451,9 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2006 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005 οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά 585,5 εκατ. ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι εξαγωγές στις 17 χώρες-στόχους που έχει επιλέξει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στις οποίες ο ΟΠΕ υλοποίησε πρόγραμμα δράσης, εμφανίζουν αύξηση σε ποσοστό 21,48%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 2,2 δισ. ευρώ από 1,8 δισ. ευρώ. Η εξαγωγική δραστηριότητα προς τις χώρες της Ε.Ε. για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2006 αυξήθηκε κατά 12,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2005 και διαμορφώθηκε σε 1.982 εκατ. ευρώ. H Ιταλία παραμένει η πρώτη χώρα-δέκτης των ελληνικών προϊόντων, σημειώνοντας περαιτέρω αύξηση κατά 37,9%, που προέρχεται κυρίως από εξαγωγές ελαιολάδου. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των εξαγωγών προς την Τουρκία κατά 57,2%.

Οι χώρες των Βαλκανίων εξακολουθούν να καταλαμβάνουν ηγετική θέση στις ελληνικές εξαγωγές. Στις πρώτες 15 χώρες προορισμού των εξαγωγών, η Βουλγαρία κατέχει την 4η θέση, η Ρουμανία τη 10η, η Αλβανία τη 13η και η ΠΓΔΜ τη 14η.