ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΧΑΕ μειώνει τις προμήθειες

Τη μείωση των χρηματιστηριακών προμηθειών στο 0,015% αντί του 0,020% από 1ης Ιανουαρίου 2007, αποφάσισε η διοίκηση της ΕΧΑΕ. Παράλληλα, αποφασίσθηκε η εφάπαξ χρέωση 10 ευρώ για το άνοιγμα κάθε νέου λογαριασμού, ενώ εισάγεται ετήσια προμήθεια διατήρησης ανά λογαριασμό, ύψους 3 ευρώ προσαυξανόμενη βάσει της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Ο αριθμός των επενδυτών που δεν θα επιβαρυνθεί ανέρχεται περίπου σε 685.000. Σύμφωνα με την ΕΧΑΕ οι χθεσινές αποφάσεις που ελήφθησαν από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καταλήγουν σε μείωση για τους επενδυτές κατά 33% στις προμήθειες επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών και συνεπάγονται όφελος για τους επενδυτές 14,4 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.