ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη δημοσιότητα η διαθήκη του Ελ. Μουζάκη

Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αναλυτικά η διαθήκη του Ελ. Μουζάκη, ιδρυτή του ομώνυμου ομίλου επιχειρήσεων, που «έφυγε» στις 29 Σεπτεμβρίου 2006. Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες που διέρρευσαν, ο ίδιος έλαβε μέριμνα για τη συνέχιση της ευμενούς λειτουργίας των τριών επιχειρήσεών του, αναθέτοντας στους στενούς του συνεργάτες την ευθύνη της λήψης αποφάσεων, στοιχείο που ήταν ήδη αναμενόμενο. Οι πέντε αυτοί διαχειριστές καλούνται να συναποφασίζουν για όλα τα σημαντικά ζητήματα, ασκώντας τη διοίκηση του ομίλου μέχρι το 2021. Οσον αφορά τα περιουσιακά του στοιχεία, ο Ελ. Μουζάκης κατείχε προσωπικά ποσοστό 83,3% στην εταιρεία «Ελ. Δ. Μουζάκης». Από αυτό, ποσοστό 85% κληροδοτείται στους άμεσους κληρονόμους του, ήτοι τη σύζυγό του και τις κόρες του, και ποσοστό 15% κληροδοτείται σε συνεργάτες και ικανά στελέχη του ομίλου. Το ίδιο ισχύει και για την 100% συμμετοχή που ο Ελ. Μουζάκης κατείχε στην εταιρεία «Κλωσταί Πεταλούδας», από την οποία ποσοστό 85% περνάει στους άμεσους προαναφερθέντες κληρονόμους του και το υπόλοιπο 15% στους συνεργάτες του. Τέλος, από το 100% που κατείχε στην εταιρεία «Εμπορικαί και Οικοδομικαί Επιχειρήσεις», ποσοστό 95% κληροδοτείται στους άμεσους κληρονόμους του και 5% στους συνεργάτες του. Να σημειωθεί ότι η διαθήκη ορίζει ότι οι φυσικοί κληρονόμοι δεν δύνανται να πωλήσουν τις μετοχές τους πριν από το 2021.

Επιπρόσθετα, ο Ελ. Μουζάκης προβλέπει τη διανομή χρηματικού ποσού σε όλους τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του, ανάλογα με την προϋπηρεσία τους την ημέρα του θανάτου του κι επίσης ορίζει την επιβράβευση των αριστούχων παιδιών των εργαζομένων, με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.