ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο προσκήνιο η ανάγκη προσέλκυσης ξένων επενδύσεων για την ανάπτυξη των λιμένων

Η διοικηση του ΟΛΠ Α.Ε. υλοποιεί την κυβερνητική στρατηγική προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στα λιμάνια, με την παραχώρηση υπηρεσιών. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από την υλοποίηση της συγκεκριμμένης πολιτικής; Οι αντιδράσεις, από πλευράς λιμενεργατών, μπορούν να υποχρεώσουν σε αλλαγή πολιτικής;

Ραγδαίες μεταβολές στη λιμενική βιομηχανία επιβάλλουν την προσαρμογή του ΟΛΠ στα νέα επιχειρηματικά δεδομένα μέσω στρατηγικών συμμαχιών με τους Global operators. Ο ΟΛΠ δεν μπορεί να παραμείνει στο επίπεδο διακίνησης του 1,5 εκατ. teu με δεδομένη τη αύξηση των φορτίων της περιοχής και τις δομικές αλλαγές στον ανταγωνισμό. Ηδη 150 μεγάλα λιμάνια παγκοσμίως έχουν εκχωρήσει τερματικά ή δραστηριότητες, ενώ μόνο στην Ευρώπη οι 4 μεγαλύτεροι Global Οperators ελέγχουν πάνω από 35 τερματικά, πολλά από αυτά άμεσα ανταγωνιστικά του Πειραιά. Η επιλογή για στρατηγική συνεργασία μέσω της παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ, ως απάντηση στα παγκόσμια λιμενικά δρώμενα, συντελεί στην ανάπτυξη του ΟΛΠ, στην κερδοφορία του και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του μέσω των επενδύσεων που θα γίνουν, την προσέλκυση νέων φορτίων και τη δημιουργία άνω των 2.000 νέων θέσεων εργασίας. Οι αντιδράσεις που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό δεν είναι δυνατόν να μεταβάλουν τα παγκόσμια επιχειρηματικά δεδομένα και συνεπώς τις στρατηγικές επιλογές μας και έχουν ως μόνο αποτέλεσμα την απαξίωση του ΟΛΠ και την περιθωριοποίησή του.

Ποια είναι τα συν, κατά την άποψή σας, από την είσοδο ιδιωτών στα λιμάνια; Εχει εκφρασθεί ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες για να επενδύσουν στα ελληνικά λιμάνια;

Εκτιμήσεις αναλυτών σχετικά με τη διακίνηση Ε/Κ στην περιοχή της Μεσογείου και της Μ. Θάλασσας στην επόμενη δεκαετία αναφέρονται σε τριπλασιασμό της ζήτησης, γεγονός που ήδη επιβεβαιώνεται από το έντονο ενδιαφέρον εταιρειών διαχείρισης λιμένων για αγορά τερματικών στην περιοχή της Μεσογείου. Προκειμένου ο ΟΛΠ να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη, απαιτείται να πραγματοποιήσει σε άμεσο χρονικό ορίζοντα 5-7 ετών επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρω, να βελτιώσει την παραγωγικότητά του, να επεκτείνει τη δυναμικότητά του στα 4,5 εκατ. teu και να προσελκύσει νέους πελάτες. Ο περιορισμένος χρονικός ορίζοντας για την υλοποίηση των επενδύσεων, το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων, η ανάγκη προσέλκυσης νέων πελατών και η δυσκαμψία που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις με οργανωτικές δομές όπως του ΟΛΠ, απαιτεί τη στρατηγική συνεργασία με Global Operators, που είναι σε θέση να υλοποιήσουν το όραμα για τη μετεξέλιξη του Πειραιά σε κυρίαρχο λιμάνι της περιοχής και μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαϊκών λιμένων.

Οσοι είναι αντίθετοι στην είσοδο ιδιωτών στα λιμάνια σάς κατηγορούν ότι ετοιμάζεστε να τα «ξεπουλήσετε» ζημιώνοντας το ελληνικό Δημόσιο, καθώς θα εκποιήσετε κερδοφόρες υπηρεσίες και θα οδηγήσετε σε εργασιακή αβεβαιότητα τους λιμενεργάτες. Ποια η απάντησή σας;

Η λειτουργία του Σ.ΕΜΠΟ αποτελεί βασική πηγή εσόδων του Οργανισμού. Από την άλλη μεριά όμως, το υψηλό εργατικό κόστος και η χαμηλή παραγωγικότητα έναντι του ανταγωνισμού αποφέρει τελικά στον Οργανισμό ένα πολύ μικρό κέρδος, αν όχι και μηδενικό. Με άλλα λόγια, η σχέση κέρδους / εσόδου είναι εκτός των πραγματικών δυνατοτήτων του Σ.ΕΜΠΟ και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας του ΟΛΠ, τη χαμηλή παραγωγικότητα και στο υψηλό κόστος μισθοδοσίας. Ο Σ.ΕΜΠΟ λειτουργεί χωρίς ουσιαστικό χρηματοοικονομικό όφελος για το Δημόσιο και τους επενδυτές που έχουν εμπιστευτεί τον Οργανισμό. Αυτό δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Η πολιτική που έχει επιλεγεί για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου δεν θίγει τις θέσεις των εργαζομένων, οι οποίες αντίθετα αναβαθμίζονται, λαμβανομένου υπόψη ότι το λιμάνι και θα συνεχίσει να λειτουργεί αδιάλειπτα και η υπάρχουσα τεχνογνωσία και εμπειρία του προσωπικού θα είναι απολύτως απαραίτητη για όποιον αναλάβει, εν τέλει, τη διαχείριση του Σ.ΕΜΠΟ. Εχοντας αυτά υπόψη, οποιαδήποτε επιχειρήματα περί «ξεπουλήματος» είναι εντελώς αβάσιμα και οι αντιδράσεις εν μέσω συνθημάτων απλώς υπονομεύουν το μέλλον του Οργανισμού.

Τις τελευταίες εβδομάδες είμαστε μάρτυρες μιας έντονης διακομματικής αντίδρασης των λιμενεργατών, ίσως και εκβιαστικής, κατά της απόφασης να ξεκινήσουν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων. Εκτιμάται ότι οι αντιδράσεις αφορούν την ουσία ή απλώς ανησυχούν οι εργαζόμενοι για τις θέσεις εργασίας τους;

Η υιοθετημένη στρατηγική για τον ΟΛΠ είναι απόλυτα δικαιολογημένη και, για να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι τηρούμε καλόπιστη στάση, δεν έχουμε ακούσει κάποια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης. Παράλληλα, η αντίδραση των εργαζομένων αντίκειται στους δημοκρατικούς κανόνες μιας συντεταγμένης εταιρείας, καθώς αμφισβητούν στον μέτοχο το δικαίωμα να αποφασίσει για τον τρόπο που θέλει να εξελίξει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα, παρά τις επανειλημμένες εγγυήσεις μας για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, συνεχίζουν με τη δράση τους να υπονομεύουν το μέλλον του Οργανισμού, με κίνδυνο ο Πειραιάς να καταστεί ένα περιθωριακό λιμάνι τοπικής σημασίας.

Πώς οραματίζεσθε το μέλλον των λιμανιών της χώρας μας;

Ο Πειραιάς στον τομέα διακίνησης Ε/Κ και αυτοκινήτων έχει τη δυνατότητα να παίξει στην Αν. Μεσόγειο ρόλο αντίστοιχο των κυρίων λιμένων της Δ. Ευρώπης. Η συγκυρία είναι θετική και απομένει μόνο να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να καταστεί ο Πειραιάς ο κύριος λιμενικός κόμβος στην περιοχή και να απελευθερώσει τη δυναμική του μέσα από το φιλόδοξο αλλά απόλυτα ρεαλιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης και επενδύσεων που έχουμε θέσει. Παράλληλα, με την ανάπτυξη των ανωτέρω τομέων, ο Πειραιάς θα πρέπει να αποσυμφορηθεί, μειώνοντας τις εργασίες διαχείρισης γενικού φορτίου που επιβαρύνουν το περιβάλλον και ταυτόχρονα καταλαμβάνουν πολύτιμο και σπανίζοντα λιμενικό χώρο. Στον τομέα της επιβατικής κίνησης ο Πειραιάς θα συνεχίσει να αναπτύσσει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του, που με σημαντικές παρεμβάσεις ξεκίνησε πρόσφατα.

Θεωρούμε ότι μέσα από τη στρατηγική που έχουμε χαράξει, στην επόμενη επταετία ο Πειραιάς θα μπορέσει να ξεφύγει από τα όρια στα οποία σήμερα λειτουργεί και θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο ως κύρια λιμενική πύλη για όλη την περιοχή της Αν. Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Η διαφωνια της Ομοσπονδίας σας στην στρατηγική της κυβέρνησης να παραχωρήσει υπηρεσίες των λιμανιών σε ιδιώτες, στο πλαίσιο της πολιτικής εκσυγχρονισμού των λιμανιών, είναι θέμα Αρχής ή διαφωνείτε με την διαδικασία που ακολουθείται;

Το εγχείρημα της εκποίησης των Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) στον ΟΛΠ, ΟΛΘ δεν αποτελεί πολιτική εκσυγχρονισμού. Αποτελεί διαδικασία παραχώρησης των πλέον κερδοφόρων δραστηριοτήτων των λιμανιών χωρίς οι Οργανισμοί Λιμένων να έχουν πλέον οποιαδήποτε σχέση με αυτές τις βασικές δραστηριότητες.

Τέτοιες διαδικασίες παρατηρούμε σε υπανάπτυκτες χώρες. Το γεγονός, λοιπόν, ότι επελέγη να προωθηθεί αυτό το μοντέλο χωρίς κανένα διάλογο δεν είναι τυχαία παράλειψη. Σε μια ειλικρινή συζήτηση διαλόγου θα απορριπτόταν από την κοινωνία των Λιμανιών. Εμείς έχουμε σαφή θέση για την ανάπτυξη των Οργανισμών Λιμένων. Πρέπει να είναι ανοιχτοί στους χρήστες με όρους διαφάνειας και κανόνες ισοτιμίας, όμως η διαχείριση και η εκμετάλλευση (management) πρέπει να πραγματοποιείται από τους Δημοσίου χαρακτήρα Οργανισμούς γιατί έτσι διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Αυτή τη θέση έχουμε τη δυνατότητα να την υποστηρίξουμε με τεκμηρίωση σε ένα ανοιχτό και χωρίς προειλημμένες αποφάσεις διάλογο.

Τι αντιτείνετε εσείς στην στρατηγική της κυβέρνησης για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στα λιμάνια, άρα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παραχωρώντας σε αυτούς υπηρεσίες, όπως γίνεται διεθνώς;

Οι Οργανισμοί Λιμένος Πειραιά – Θεσσαλονίκης έχουν μεγάλες επενδυτικές δραστηριότητες γιατί και ίδια κεφάλαια διαθέτουν από την κερδοφορία τους, αλλά και δυνατότητες δανειοδότησης έχουν, αφού σήμερα παρουσιάζουν μηδενική δανειακή επιβάρυνση. Οι επενδυτικές δραστηριότητες αυτές δεν είναι στα λόγια.

Η κατασκευή του προβλήτα ΙΙ (Ελευθέριος Βενιζέλος) η κατασκευή του προβλήτα Ι, η αναβάθμιση του επιβατικού Λιμένος, η κατασκευή των Ολυμπιακών Εργων είναι απτά δείγματα γραφής αφού για όλα αυτά δεν υπήρξε καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων ας αναζητηθεί σε άλλους τομείς της οικονομίας όπου δεν υπάρχουν οι δυνατότητες που διαθέτουν οι ΟΛΠ και ΟΛΘ.

Οσο για την αύξηση της απασχόλησης, ήδη σήμερα υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες, αφού η υπερωριακή απασχόληση στα δύο μεγάλα λιμάνια είναι εκτεταμένη και οι προσλήψεις οι οποίες έχουν αποφασισθεί έχουν παγώσει.

Εύκολα μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι το νέο μοντέλο που οραματίζεται ο ΥΕΝ και η κυβέρνηση θα συρρικνώσει τις θέσεις εργασίας γι’ αυτό δεν προχωράει στις προσλήψεις.

Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση της απασχόλησης συνδέεται άμεσα και με την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων.

Ο κ. Κεφαλογιάννης σάς έχει κατηγορήσει ότι με την στάση σας προσπαθείτε να διατηρήσετε τα «εξωφρενικά» προνόμια που έχετε. Μάλιστα, έχει μιλήσει για μισθούς που ξεκινούσαν από 70 χιλιάδες ευρώ ετησίως και έφθαναν έως και τις 122 χιλιάδες ευρώ. Ποια είναι η δική σας αλήθεια;

Ο κ. Κεφαλογιάννης το μόνο επιχείρημα που χρησιμοποιεί σ’ όλο αυτό το εγχείρημα είναι κάποια νούμερα αποδοχών.

Το έκανε πριν από δυόμισι έτη, το κάνει και τώρα. Οσον αφορά το χώρο που εκπροσωπώ, δηλαδή το 80% των εργαζομένων στον ΟΛΠ και ΟΛΘ (τεχνικοί, χειριστές μηχανημάτων, διοικητικοί) οι μισθοί μας που ορίζονται με πλήρη διαφάνεια από την ΣΣΕ είναι στα μέσα ελληνικά επίπεδα και υπολείπονται των αντίστοιχων σε χώρες της Ε.Ε.

Κυμαίνονται σε μηνιαία βάση από 700 ευρώ έως και 1.800 ευρώ ανάλογα με τα τυπικά προσόντα, τη θέση εργασίας, τα χρόνια υπηρεσίας. Ενα μέρος των εργαζομένων υποχρεώνονται να εργάζονται υπερωριακά και εξ αυτού υπάρχει μερική προσαύξηση. Στο χώρο των λιμενεργατών υπάρχουν σ’ ένα μέρος αμοιβές που μπορεί ως αριθμοί να προκαλούν εντύπωση, την οποία ο ΥΕΝ μεγεθύνει για ευνόητους λόγους.

Αυτό οφείλεται στην μεγάλη υπερωριακή απασχόληση και στο γεγονός ότι σε ακραίες περιπτώσεις δεν υπήρξε προσαρμογή στην τεχνολογική εξέλιξη των κανονισμών εργασίας μέσα από τον θεσμό των ΣΣΕ. Γιατί, λοιπόν, ο ΥΕΝ και οι διοικήσεις δεν πραγματοποιούν προσλήψεις ώστε να μη γίνεται καταχρηστική υπερωριακή απασχόληση; Γιατί δεν υπήρξε προσαρμογή στις ακραίες περιπτώσεις με διαβούλευση, όπως ορίζει ο θεσμός των ΣΣΕ; Αυτά τα ζητήματα έπρεπε να προσεγγίσει η πολιτική ηγεσία και όχι να τα χρησιμοποιεί μεγεθύνοντας και γενικεύοντας κάποια ακραία φαινόμενα για να απαξιώσει λιμάνια και προσωπικό.

Με τον τρόπο που ενεργείτε, κάποιοι σας κατηγορούν ότι προσπαθείτε εκβιαστικά να πετύχετε τη διατήρηση των προνομίων σας, αφού οι θέσεις εργασίας σας, σύμφωνα με δηλώσεις του ΥΕΝ, δεν πρόκειται να θιγούν.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν προνόμια ούτε αγωνίζονται γι’ αυτά. Εχουν όμως ένα πλαίσιο εργασιακών σχέσεων που τεκμηριώνονται με διαφάνεια από τις ΣΣΕ καθώς και το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού. Αυτό έχει πρόσφατα συμφωνηθεί με τις Διοικήσεις των Οργανισμών. Η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών σχέσεων δεν είναι θέμα «διαβεβαιώσεων» των όποιων κυβερνητικών ή διοικητικών παραγόντων.

Αλλά στοιχείο που απορρέει από κανονισμούς και συμβάσεις που γίνονται σεβαστές όταν έχουν λόγο και εξουσία αυτοί που τις συνομολόγησαν. Διαφορετικά, τα λόγια είναι χωρίς αξία.

Πώς οραματίζεστε το μέλλον των λιμανιών στη χώρα μας;

Το όραμά μας για τα λιμάνια συμπυκνώνεται σε ένα διαρκές πεδίο αναβάθμισης της λειτουργίας τους, στην κατάκτηση ισχυρής οικονομικής θέσης η οποία θα εγγυάται νέες επενδυτικές δραστηριότητες. Να κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε διεθνές επίπεδο.

Να εξυπηρετούν το Δημόσιο και το κοινωνικό σύνολο και να συνεισφέρουν στην εθνική Ασφάλεια της χώρας.