ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη η φοροδιαφυγή στις συγκεντρωτικές

Τεράστιες αποκλίσεις στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών εντόπισε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Από την επεξεργασία των ανωτέρω καταστάσεων εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές σε περίπου 270.000 δηλώσεις για τα εισοδήματα και τα κέρδη της χρήσης του 2004. Σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, τα φορολογικά ευρήματα είναι αντίστοιχα με αυτά που είχαν διαπιστωθεί το 2003, δηλαδή περίπου πέντε δισ. ευρώ. Ωστόσο, εξετάζεται από τους ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών το ενδεχόμενο λογιστικών λαθών από τις επιχειρήσεις και γι’ αυτόν το λόγο θα ελεγχθούν όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος της φοροδιαφυγής. Από τα στοιχεία των διασταυρώσεων προκύπτει ότι τα κυκλώματα που διακινούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια συνεχίζουν να δρουν ανεξέλεγκτα, ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι επιχειρήσεις που αναζητούν τέτοιου είδους παραστατικά για να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση. Ηδη τα στοιχεία απεστάλησαν στις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου και οι έλεγχοι θα αφορούν σε πρώτη φάση τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις (άνω των 100.000 ευρώ η κάθε μία), το ύψος των οποίων ανέρχεται σε δισ. ευρώ. Από τις διασταυρώσεις προκύπτουν τα εξής:

1. Εντοπίστηκαν δηλώσεις που περιείχαν πλαστούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

2. Εντοπίστηκαν αποκλίσεις σε ζεύγη πελατών – προμηθευτών σε ό,τι αφορά το συνολικό ύψος συναλλαγών μεταξύ τους.

3. Εντοπίστηκαν επίσης αποκλίσεις σε ό,τι αφορά τον δηλωθέντα αριθμό των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί σε ζεύγη πελατών – προμηθευτών.

Ολες οι περιπτώσεις έχουν ήδη προωθηθεί στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι παραβάσεις και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υποβάλλουν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ. Με εγκύκλιο που απεστάλη σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις της ΥΠΕΕ ζητείται ο άμεσος έλεγχος των επιχειρήσεων που είτε δεν κατέβαλαν τον οφειλόμενο ΦΠΑ είτε παρατηρείται μείωση του φόρου.