ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση των εισφορών εργοδοτών προς το IKA σε περιοχές με υψηλή ανεργία

Μείωση της εισφοράς του εργοδότη προς το IKA για τους μισθωτούς των επιχειρήσεων που αμείβονται με μηνιαίο μισθό ή με ημερομίσθιο οι οποίοι εμπίπτουν σε «τοπικές συλλογικές συμβάσεις», προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εστάλη στους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να εκφράσουν γνώμη στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης την προσεχή Τρίτη. Το σχέδιο αφορά στη σύσταση «Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για την εισοδηματική ενίσχυση ανέργων και την επιδότηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας.

Τυχαία αλλά αξιοσημείωτη και η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -την ίδια ημέρα (12/12/06)- του σχεδίου για τη Σύσταση Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση.

Πάντως, στο σχέδιο του υπουργείου Απασχόλησης, η μείωση των εισφορών παρέχεται «εφόσον οι μηνιαίες αποδοχές -μη συνυπολογιζομένων των υπερωριών- δεν υπερβαίνουν το ποσό που καθορίζεται από τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις αυξήσεις που προβλέπονται από αυτές». Επίσης, δεν επιτρέπονται απολύσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια ισχύος του νόμου.

Είναι προφανές ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διευκολύνονται τοπικές συμφωνίες με αναμόρφωση των πάλαι ποτέ τοπικών συμφώνων για την απασχόληση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με εργαλείο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους η ανεργία σε περιοχές και κλάδους.

Το ποσοστό μείωσης των εισφορών και ο χρόνος ισχύος θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης.

Ταμείο Αλληλεγγύης

Το IKA δεν θα απολέσει έσοδα, αφού το Ταμείο Αλληλεγγύης θα καλύψει το ποσό. Ως πηγές χρηματοδότησης του ταμείου ορίζονται ο κρατικόs προϋπολογισμόs, κοινοτικοί πόροι και έσοδα από την αναδιάταξη των εισφορών (για την ανεργία).

Βασικός σκοπός του ταμείου είναι η ειδική εισοδηματική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων και απολυομένων λόγω επιχειρησιακών αναδιαρθρώσεων, εφόσον πλησιάζουν τον χρόνο συνταξιοδότησης. H ενίσχυση ορίζεται στο 80% του καταβαλλόμενου τελευταίου μισθού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 900 ευρώ.

Για την επιδότηση, οι άνεργοι πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια: α) Να είναι ασφαλισμένοι στο IKA, β) να έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 900 σε επιχείρηση που υπάγεται σε φθίνοντα κλάδο με έδρα σε νομό στον οποίο το ποσοστό της ανεργίας είναι διπλάσιο του εθνικού μέσου όρου για το προηγούμενο έτος, γ) να έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους και δ) η απολεσθείσα εργασία να προέρχεται από επιχείρηση με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.

Το ταμείο θα αποτελέσει αυτοτελή λογαριασμό στον ΟΑΕΔ. Τη διαχείρισή του θα έχει 9μελής επιτροπή, στην οποία θα μετέχουν 5 εκπρόσωποι της κυβέρνησης, 2 της ΓΣΕΕ και 2 των εργοδοτικών οργανώσεων.