ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στον ΟΤΕ εν όψει ιδιωτικοποίησης

Κλείνει ο κύκλος των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τον ΟΤΕ, ο οποίος από την ψήφιση του νόμου ενσωματώνει τον εσωτερικό κανονισμό του προσωπικού της Cosmote, ενώ αποδεσμεύεται για πώληση σε στρατηγικό εταίρο με την κατάργηση της υποχρέωσης του Δημοσίου να ελέγχει το 33,33% του μετοχικού του κεφαλαίου. Ο κύκλος κλείνει με δύο καίριες διατάξεις που κατατέθηκαν στο φορολογικό νομοσχέδιο. Κατ’ ουσίαν υιοθετείται ο Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού της Cosmote και για τον ΟΤΕ για το προσωπικό που προσελήφθη από 14 Ιουλίου 2005 και εφεξής. Για τους προγενέστερους υπαλλήλους διατηρείται ο ισχύων ΓΚΠ, ο οποίος όμως υφίσταται μια «χειρουργική επέμβαση» με την επιλεκτική κατάργηση άρθρων, με σκοπό να τοποθετούνται στελέχη από την αγορά σε θέσεις ευθύνης και όχι από την ιεραρχία, να μετακινήσει προσωπικό κ.ά.