ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Πειραιώς ανοίγει τον κύκλο των αναπροσαρμογών επιτοκίων

Η γνωστή τακτική της επιλεκτικής μετακύλισης της αύξησης των επιτοκίων ανάλογα με την πολιτική που έχει η κάθε τράπεζα, θα κυριαρχήσει, ως αντίδραση από την πλευρά των εμπορικών τραπεζών στην νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Η αντίδραση υπήρξε και αυτή τη φορά άμεση, με την Τράπεζα Πειραιώς να ανοίγει τον κύκλο των αναπροσαρμογών επιτοκίων, που τίθενται σε ισχύ από τις 18 Δεκεμβρίου. Από την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν Εθνική, Eurobank και Emporiki, η πολιτική των οποίων δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί από τον γενικότερο κανόνα, ενώ η Alpha θα ακολουθήσει αργοτερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση των μικρότερων τραπεζών, οι οποίες αρκετές φορές κατευθύνουν τον ανταγωνισμό στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν μερίδιο αγοράς.

Στις θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών καταγράφεται το γεγονός ότι στην προσπάθειά τους να κρατήσουν ζωντανή τη ζήτηση, παρά την άνοδο των επιτοκίων, οι τράπεζες έχουν μειώσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους τους (spread), τα οποία ειδικά στην κατηγορία των στεγαστικών δανείων, έχουν πέσει και στο επίπεδο της μισής μονάδας από δύο μονάδες σχεδόν, που ήταν ένα χρόνο πριν. Πρόκειται ουσιαστικά για το όφελος που αναδεικνύει ο ανταγωνισμός των τραπεζών στην προσπάθειά του να προσελκύσει το φιλέτο της πελατειακής μάζας, που δεν είναι άλλος από τον δανειολήπτη στεγαστικού δανείου. Στα θετικά επίσης του τελευταίου χρόνου καταγράφεται η πληθώρα προϊόντων και οι εναλλακτικοί συνδυασμοί σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, με στόχο αφενός την προστασία του πελάτη κατά την τρέχουσα περίοδο που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα σε σχέση με το κόστος χρήματος, χωρίς παράλληλα να τον δεσμεύει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπου η κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Σε επίπεδο εκτιμήσεων, άλλωστε, η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη από το 2007 δεν αποκλείεται να εκτονώσει τις πιέσεις για περαιτέρω άνοδο των επιτοκίων ή τουλάχιστον να επιβραδύνει τον ρυθμό της επόμενης ανόδου.

Η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει τόσο τα επιτόκια χορηγήσεων όσο και καταθέσεων, με τις αυξήσεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες χορηγήσεων να είναι ισόποσες με 0,25, ενώ στις καταθέσεις οι αυξήσεις είναι έως 0,25. Μετά την αναπροσαρμογή, η απόδοση του λογαριασμού «Απλό Ταμιευτήριο» διαμορφώνεται από 1% μέχρι 2,75%, του λογαριασμού «Αποδοτικό Ταμιευτήριο» από 1% μέχρι 3% και του λογαριασμού «Πειραιώς Αποδοχών» από 2,2% μέχρι 3%.

Στον τομέα χορηγήσεων, το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων διαμορφώνεται στο 7,90% και το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων στο 6,90%, ενώ στο 7,25% διαμορφώνεται το βασκό επιτόκιο μακροπρόθεσμων χορηγήσεων και το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής και επιχειρηματικής στέγης. Στη στεγαστική πίστη το προνομιακό επιτόκιο στεγαστικών δανείων διαμορφώνεται στο 5,45% (από 5,20%) και το βασικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων στο 5,75%, ενώ στην καταναλωτική πίστη το βασικό επιτόκιο αυξάνεται στο 8,75% (από 8,50%). Κατά 0,25%, αλλά με ισχύ από 15 Ιανουαρίου, αυξάνονται τέλος τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, που διαμορφώνονται στο 16,20%.