ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία με την Αυστραλία για τις συντάξεις των ομογενών

Στην υπογραφή διμερούς συμφωνίας για θέματα κοινωνικής ασφάλισης αναμένεται να προχωρήσουν τα αρμόδια υπουργεία Ελλάδας και Αυστραλίας. Πρόσφατα, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Δημ. Μαμωνάς, σε συνομιλίες που είχε με τον ομόλογό του κ. Jeff Harmer, συνυπέγραψε σχέδιο συμφωνίας, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση περαιτέρω διαπραγματεύσεων.

Με τη συμφωνία θα κλείσουν οι μεγάλες εκκρεμότητες στο ασφαλιστικό των ομογενών στην Αυστραλία. Ειδικότερα στο σχέδιο περιλαμβάνονται τα εξής:

– Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης, διαμονής και υπολογισμός παροχών στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.

– Εξαγωγή συνταξιοδοτικών παροχών από τη μία χώρα στην άλλη.

– Κανόνες για την υπαγωγή στην ασφάλιση και τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής παροχής.

– Διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των Ελλήνων που λαμβάνουν σύνταξη από την Αυστραλία.