ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επανεξετάζονται από μηδενική βάση τα αποθεματικά

Την τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τα αφορολόγητα αποθεματικά εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το 2007 αναμένεται να θεσπιστεί νέο πλαίσιο για τον σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών, όπου θα εξεταστούν από μηδενική βάση οι «ανάγκες» των επιχειρήσεων που προχωρούν σε επενδύσεις. Ο λόγος που θα επανεξεταστούν τα αφορολόγητα αποθεματικά έγκειται στις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας την ουσία των αποθεματικών, δεδομένου ότι παλαιότερα οι επιχειρήσεις φορολογούνταν με συντελεστές 40 και 45%.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να μην καταθέσει στο φορολογικό νομοσχέδιο τροπολογία για τη φορολόγηση των αποθεματικών των επιχειρήσεων με ιδιαίτερα χαμηλούς συντελεστές.

Ρύθμιση

Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού είχε προαναγγελθεί η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, τονιζόταν ότι οι επιχειρήσεις που θα διανείμουν τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων θα φορολογηθούν με συντελεστή 6% για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο και 12% για τα λοιπά νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών η ρύθμιση θα κατατεθεί εντός του 2007 και αφού πρώτα, η κυβέρνηση λάβει τις σχετικές διαβεβαιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση, για τη νομιμότητα της. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αποθεματικά σχηματίστηκαν από το 1959 και παραμένουν μέχρι σήμερα ανανεργά.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις των υπηρεσιών του υπουργείο Οικονομίας με την Ε. Ε. για τα αποθεματικά που σχηματίστηκαν με νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης και τα οποία κρίθηκαν παράνομα. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι 300 περίπου μεγάλες επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν στο ελληνικό Δημόσιο τα ποσά που επωφελήθηκαν (θα φορολογηθεί το ποσό). Ωστόσο, εξετάζονται διάφορα σχέδια όπως για παράδειγμα η φορολόγηση των αποθεματικών με χαμηλοτερους συντελεστές. Σημειώνεται ότι εφόσον η Ε. Ε. καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να φορολογήσει τις επιχειρήσεις για τα αποθεματικά που δημιούργησαν για τις χρήσεις 2003 και 2004 το Δημόσιο θα εισπράξει περίπου 220 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι δεν μπορούν να υπαχθούν σε συμβατά με το κοινοτικό πλαίσιο προγράμματα, όπως περιφερειακής ενίσχυσης ή ανάπτυξης τεχνολογίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης θα αποδώσουν το συνολικό ποσό που επωφελήθηκαν.

Στο 1,25‰ ο φόρος στις συναλλαγές στο Χ.Α.

Τη μείωση εντός του 2007, του φόρου που επιβάλλεται στις χρηματιστηριακές συναλλαγές κατά 0,25 τοις χιλίοις εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών μελετάται η μείωση του φόρου από 1,5 τοις χιλίοις σε 1,25 τοις χιλίοις το 2007., ενώ δεν αποκλείεται το 2008 η κατάργησή του. Στο μεταξύ, δεν πρόκειται να αυξηθεί η προκαταβολή φόρου που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με ανώτατο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών.