ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουραγός η Ελλάδα μεταξύ των «25» στην εφαρμογή της συνθήκης της Λισσαβώνας

Κόλαφο για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης αποτελεί η τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum) που κατατάσσει την Ελλάδα στην 23η θέση μεταξύ των 25 χωρών της Ευρώπης με βάση την επίτευξη των κριτηρίων της συνθήκης της Λισσαβώνας. Σύμφωνα με την Εκθεση, το 2006 η Ελλάδα έπεσε μία ακόμα θέση και βρέθηκε στην 23η, έναντι της 22ης που ήταν το 2004.

Βαθμολογία

Η χώρα μας για άλλη μία φορά απογοητεύει με τις επιδόσεις της καθώς δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος στο σύνολο των προϋποθέσεων. Στην εφαρμογή της κοινωνίας της πληροφορίας η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση, ενώ από την 20ή θέση και κάτω βρίσκεται στους τομείς της απελευθέρωσης των αγορών, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης. Μοναδικοί «χειρότεροι» όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας είναι η Ιταλία και η Πολωνία.

Κυρίαρχοι στη λίστα είναι οι Σκανδιναβικές χώρες με πρώτη τη Δανία, στη δεύτερη θέση τη Φινλανδία και τη Σουηδία να ακολουθεί.

Συγκρίσεις

Προκειμένου να αξιολογηθεί πιο αντικειμενικά η μεταρρυθμιστική πορεία και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια της Λισσαβώνας οι οικονομίες των ΗΠΑ και της ανατολικής Ασίας. Παράλληλα, βαθμολογήθηκαν και οι έξι υπό ένταξιν χώρες.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη σύγκριση αυτή είναι ότι ο μέσος όρος για την Ε.Ε. των 25 είναι 4,84 βαθμοί, όταν για τις ΗΠΑ είναι 5,45 και για την ανατολική Ασία 5,28 βαθμοί. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει λιγότερο ανταγωνιστική από την αμερικανική και της ανατολικής Ασίας. Επίσης προκύπτει ότι οι έξι υπό ένταξιν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Κροατία, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια και Σερβία) παραμένουν αρκετά πίσω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 25.

Η συνθήκη της Λισσαβώνας έχει 8 βασικούς πυλώνες που αν ικανοποιηθούν θα οδηγήσουν στον στόχο της δημιουργίας της πιο ανταγωνιστικής οικονομίας στον πλανήτη.

Οι κατευθύνσεις που προτείνει η συνθήκη είναι η απελευθέρωση των αγορών της ενέργειας και οι συνθήκες ανταγωνισμού σε αυτήν, η επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία, η επίτευξη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η ενθάρρυνση της αειφόρου ανάπτυξης, η αύξηση της κοινωνικής συνοχής, η ενθάρρυνση της νέας επιχειρηματικότητας, η ελεύθερη μετακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών καθώς και η δημιουργία μιας συνολικής κοινωνίας της πληροφορίας με κύριο άξονα τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας.

– Ολη η Εκθεση είναι διαθέσιμη στο www.kathimerini.gr