ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πρώτοι ανάδοχοι και τι σχεδιάζουν

Η πρώτη εγκατάσταση που πέρασε στον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα ήταν αυτή του Μπάντμιντον στου Γουδή (8.200 τ.μ. το γήπεδο εντός έκτασης 25 στρεμμάτων). Ο τελικός ανάδοχος αποτελείται από την ένωση προσώπων των κ. Μ. Αδάμ (ADam Productions), Γεωργίου και Παναγιώτη Γεώργα (Half Note Jazz Club) και του Δημ. Κοντογιάννη (Allou Fun Park), ενώ το ύψος της 20ετούς συμφωνίας -μαζί με τις όποιες αναπροσαρμογές του ετησίου μισθώματος- εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ. Η υπό ίδρυση εταιρεία που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του Μπάντιντον, θα προχωρήσει στη δημιουργία θεάτρου-πολυχώρου 2.500 θέσεων στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος 6 εκατ. ευρώ.

Στον διαγωνισμό για το κλειστό γυμναστήριο του Γαλατσίου, η εμπειρία της Sonae-Χαραγκιώνης στην ανάπτυξη εμπορικών κέντρων σε συνδυασμό με το απολύτως ικανοποιητικό μίσθωμα που προσέφερε της εξασφάλισαν με σχετική άνεση το τίτλο του αναδόχου τον οποίο διεκδίκησε και η κοινοραξία Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ – Ακτωρ ΑΤΕ Το κλειστό γυμναστήριο του Γαλατσίου παραχωρείται για διάστημα 40 ετών, ενώ για το πρώτο μισθωτικό έτος το μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή ποσού 3 εκατ. ευρώ. Κατά τα επόμενα έτη το μίσθωμα θα αυξάνεται σταδιακά φθάνοντας τελικά στα 4 εκατ. ευρώ. Πέραν των εσόδων από τα μισθώματα, το Δημόσιο απαλλάσσεται από τα κόστη φύλαξης, καθαρισμού και κυρίως συντήρησης της εγκατάστασης, τα οποία σε ετήσια βάση φθάνουν στο ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ. Βάσει των όρων της σύμβασης, το Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου θα μετασκευαστεί σε εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων, όπως προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο των αναδόχων αξίας 78 εκατ. ευρώ που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα του 2008. Η επιτρεπόμενη δόμηση φθάνει στα 45.495,17 τ.μ. Το κατασκευαστικό αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται σε περίπου 55 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε το Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο, επί της λεωφόρου Κηφισίας. Από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον στράφηκε στη LAMDA Development που χρίστηκε εξ αρχής «φαβορί», καθώς πέραν της εξασφάλισης ενός σημαντικού ακινήτου η εταιρεία έπρεπε να «προστατέψει» και την επένδυσή της στο γειτονικό The Mall, καθώς η προοπτική δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού εμπορικού κέντρου δεν φάνταζε ως η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Στην πρώτη φάση συμμετείχαν 10 εταιρείες-κοινοραξίες για να προχωρήσουν στη β΄ φάση επτά. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για τον ανάδοχο. Η LAMDA προσέφερε ετήσιο μίσθωμα ύψους 7,25 εκατ. ευρώ το οποίο θα αναπροσαρμόζεται με βάση τον ετήσιο πληθωρισμό συν δύο μονάδες για τα επόμενα 40 χρόνια που είναι και η δάρκεια της παραχώρησης της εγκατάστασης. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας παραχώρησης για έξι επιπλέον έτη μετά από έγγραφη συμφωνία των δύο μερών. Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας του ομίλου Λάτση προβλέπει την ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου εμπορικού κέντρου με διαθέσιμο προς χρήση χώρο (GLA) περίπου 40.000 τ. μ., με υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων 1.400 περίπου θέσεων και κτίριο γραφείων περίπου 4.500 τ.μ. Το αναμενόμενο κόστος επένδυσης, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαιοποιημένου κόστους, αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 60 εκατ.