ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προτάσεις ΕΒΕΑ για φορολογικό

Υπόμνημα θέσεων με τις παρατηρήσεις του ΕΒΕΑ σχετικά με το σχέδιο νόμου «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», με κυριότερη αυτή που αφορά τη μη κατάργηση της έκπτωσης για την εφάπαξ καταβολή φόρων και λοιπών συμβεβαιούμενων ποσών, απέστειλε προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη καθώς και σε όλα τα κόμματα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου κ. K. Μίχαλος. Συγκεκριμένα, προτείνεται δέσμη μέτρων υπέρ των ειλικρινών φορολογουμένων σχετικά με τις ελεγκτικές διαδικασίες, προκειμένου εκτός των άλλων, να αποφευχθούν σε μεγάλο βαθμό οι προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια που συνήθως ταλαιπωρούν τους φορολογουμένους και καθυστερούν τη βεβαίωση και είσπραξη φορολογικών εσόδων.