ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνικός εφιάλτης το δημόσιο χρέος

Βαριά σκιά ρίχνει πάνω στη χώρα το χρέος και είναι προσδιοριστικά του προβλήματος που δημιουργεί, τα στοιχεία που ανέφερε στη Βουλή στην ομιλία του, για τον προϋπολογισμό, ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Πέτρος Δούκας.

Μας ανησυχεί το τεράστιο χρέος που υπονομεύει το μέλλον των παιδιών μας τόνισε ο ίδιος και άρχισε να απαριθμεί τα κεφάλαια της εθνικής μας τραγωδίας. Το συνολικό ύψος του χρέους ανέρχεται στα 694 δισ. ευρώ και αναλύεται ως εξής: 226 δισ. ευρώ το χρέος της κεντρικής διοίκησης, 76 δισ. ευρώ το χρέος των νοικοκυριών, 92 δισ. ευρώ το χρέος των επιχειρήσεων και πάνω από 300 δισ. ευρώ τα χρέη των ασφαλιστικών φορέων.

Μηχανές που παράγουν χρέη, σημείωσε, είναι και οι δήμοι αλλά και οι κοινοτικές επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν υποχρεώσεις περισσότερες από αυτές που μπορούν να αποπληρώσουν.

Συνεχίζοντας την περιγραφή της σημερινής κατάστασης ο κ. Δούκας σημείωσε: «Το 2007 θα πληρώσουμε 88 δισ. και θα εισπράξουμε 53 δισ. σύνολο με τα έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ενωση και από τόκους, μισθώματα, εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας, μερίσματα κ.ά.

Τη διαφορά 88-53=35 δισ. θα την καλύψουμε με δανεισμό!

Το ισόποσο δηλαδή δανεισμού 3 δισ. ευρώ κάθε μήνα!»

Περιληπτικά, τα 88 δισ. ευρώ που απαιτεί κατά το 2007 η λειτουργία του ελληνικού κράτους προέρχονται ως εξής: Για μισθούς – συντάξεις θα απαιτηθούν 20,7 δισ. ευρώ. Για επιδόματα πρόνοιας και λοιπές επιχορηγήσεις 3 δισ., για μετακινήσεις, προμήθειες και άλλες λειτουργικές δαπάνες 2,5 δισ., για αποδόσεις στην Ε.Ε. 2,4 δισ., για επιδοτήσεις στη γεωργία 0,7 δισ., για νέα προγράμματα και έκτακτες δαπάνες 0,2 δισ., για εξοπλιστικά προγράμματα 1,7 δισ., για δημόσιες επενδύσεις 8,8 δισ. ευρώ, για τόκους 9,8 δισ. ευρώ και για χρεολύσια 24,3 δισ. ευρώ.

Μόνο για τους τόκους του δημοσίου χρέους όπως είπε ο υφυπουργός θα πληρώσουμε:

– Περισσότερα απ’ όσα ξοδεύουμε για όλο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

– Περισσότερα απ’ όσα δίνουμε για τις επιχορηγήσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

– Τριπλάσια απ’ όσα δίνουμε για όλους τους μισθούς, τις εφημερίες και όλες τις παροχές όλου του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

– Περισσότερα απ’ όσα δίνουμε αθροιστικά στα υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Τουρισμού, Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου

Ειδικά για το θέμα των εξοπλισμών και της άμυνας ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι στο διάστημα 1997 – 2003 οι παραγγελίες ανήλθαν στα 17 δισ. ευρώ.

Οι αποπληρωμές εκείνων των προγραμμάτων, υπογράμμισε, είναι που αποπληρώνονται σήμερα.

Οικονομικές ανισότητες

Ο υφυπουργός κ. Δούκας αναφέρθηκε και στις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες που καταλήγουν στο εξής: Το 82% των περισσότερο φτωχών Ελλήνων δήλωσε πέρσι, όσο εισόδημα δήλωσε το πιο πλούσιο 18%. Διαμορφώνεται μια σχέση, όπως είπε ο ίδιος 1 πλούσιος προς 4,6 φτωχούς. Σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες του ΚΕΠΥΟ: Το 2005, το 80,2% με τα χαμηλότερα εισοδήματα (κάτω από 20.543 ευρώ) δήλωσε το 47,6% του συνόλου των εισοδημάτων που δηλώθηκαν στις εφορίες και πλήρωσε το 11,4% των φόρων που εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο. Το 9% των Ελλήνων με τα υψηλότερα εισοδήματα, δήλωσε το 32,1% του συνόλου των εισοδημάτων που δηλώθηκαν στις εφορίες και πλήρωσε το 67,3% του συνόλου των φόρων εισοδήματος που εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο.