ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποζημίωση-ανάσα 563,8 εκατ. στην Ο.Α. από το Δημόσιο

Νέες προϋποθέσεις για μια ύστατη προσπάθεια εξυγίανσης και ιδιωτικοποίησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας δημιουργούνται μετά την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, το οποίο αναγνώρισε ότι το Δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία με 563,8 εκατ. ευρώ, αποδεχόμενο το μέγιστο μέρος της αγωγής (αποζημιωτικό αίτημα) που είχε κατατεθεί. Ο ιδρυτικός νόμος 3560 του 1956 της Ολυμπιακής, στον οποίον περιγράφονταν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά και ο τρόπος επίλυσης κάθε διαφοράς του τότε ιδιοκτήτη της Α. Ωνάση με το Δημόσιο, αποτέλεσε το νομικό εργαλείο που χρησιμοποίησαν οι υπηρεσίες της Ολυμπιακής Αεροπορίας ως ανάχωμα στις κοινοτικές απαιτήσεις, αλλά και στη συνεχιζόμενη ελλειμματική της τροχιά. Η Ο.Α., μετά την έκδοση των αποφάσεων της Ε.Ε. με τις οποίες της ζητούνταν να επιστρέψει στο Δημόσιο παράνομες κρατικές ενισχύσεις, ύψους 600 εκατ. ευρώ, ήγειρε τις άμυνές της.