ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερωτήματα προκαλεί η εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑ

Περίεργη εισήγηση προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης έχει συντάξει και υπογράψει ο διευθύνων σύμβουλός της Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος που αφορά τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου θα κοστίσει στην εταιρεία έως και 925.000 ευρώ. Ηδη, το συγκεκριμένο θέμα μέχρι, χθες, υπήρχε στην ατζέντα των θεμάτων τα οποία επρόκειτο να καταθέσει προς έγκριση ο κ. Ζαχαρόπουλος στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, η συνεδρίαση του οποίου έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Στην εν λόγω εισήγηση η οποία συνυπογράφεται από τη διευθυντική ομάδα της εταιρείας που περιβάλλει τον διευθύνοντα σύμβουλο αναφέρεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 6 μήνες. Επίσης περιγράφεται το έργο ως εξής:

– Πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων στο σύνολο των ακινήτων εταιρείας και σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ύπαρξης μη πρόσφατων να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΑ για την ανάγκη εκπόνησης νέων ή επικαιροποίησης των ήδη υφιστάμενων.

– Περιγραφή του υπάρχοντος γενικότερου χωροταξικού σχεδιασμού και του ειδικότερου πολεοδομικού κανονισμού και των όρων δόμησης που διέπουν την περιοχή όπου βρίσκεται κάθε ακίνητο.

– Περιγραφή των υπαρχουσών ή ενδεχόμενων παθογενειών των ακινήτων, καθώς και αξιολόγηση των ενδεχόμενων νομικών παθογενειών των εν λόγω ακινήτων.

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι τα εν λόγω στοιχεία υπάρχουν ήδη στην εταιρεία από το 2003 και ενδεχομένως το μόνο που θα μπορούσε να ζητηθεί ήταν ορισμένες προσαρμογές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταία ενημέρωση των στοιχείων είχε γίνει με την ευθύνη των τραπεζών Εurobank, Alpha Bank και Εμπορικής Τράπεζας στο πλαίσιο σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας όταν επρόκειτο να εισαχθεί στο Χ.Α. το 2004. Επίσης, αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας είχε γίνει από την Ernst & Young για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, από την American Apraissal εν όψει της εισαγωγής της εταιρείας στο Χ.Α. αλλά και από τη Mizuho η οποία είχε αναλάβει, συνολικά, το έργο καταγραφής και αποτίμησης αλλά και τον βαθμό ωριμότητας αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.