ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 18 δισ. ευρώ το έλλειμμα ισοζυγίου

Σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα διαμορφώνεται το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών φθάνοντας, στο τέλος Οκτωβρίου 2006, τα 18,08 δισ. ευρώ (σχεδόν 9,3% του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος), αυξημένο κατά 82% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2005.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, αλλά και την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων και τη μικρή μείωση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων υπηρεσιών και τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε στα 29,05 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 30,1%, η οποία περιορίζεται στο 12,3% αν αφαιρεθούν οι πληρωμές για πλοία (4,05 δισ.) και για καύσιμα (9,8 δισ).

Από την άλλη πλευρά, στο ίδιο διάστημα οι ξένες άμεσες επενδύσες ανήλθαν στα 3,75 δισ. ευρώ από μόλις 357,4 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2005.

Οι εξαγωγές αγαθών (χωρίς να υπολογίζονται καύσιμα και πλοία) αυξήθηκαν με ρυθμό 12,6%, ενώ μεγέθυνση 12,45% κατέγραψαν και οι αντίστοιχες εξαγωγές.