ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μυστήριο της εισήγησης του επικεφαλής της ΕΤΑ

Περίεργη εισήγηση προς έγκριση από το Δ.Σ. της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης έχει συντάξει και υπογράψει ο διευθύνων σύμβουλός της Κ. Ζαχαρόπουλος, που αφορά στη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Το κόστος για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στα 925.000 ευρώ.