ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Το αίτημα είναι περισσότερη Ευρώπη

Το 2006 υπήρξε αναμφίβολα μια αντιφατική χρονιά για την προοπτική της Ευρώπης στον παγκόσμιο γεω-οικονομικό χάρτη. Από τη μια πλευρά, διατηρήθηκε η αμηχανία για τον νέο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τους μεγάλους στόχους της ενοποίησης στο πολιτικό σκηνικό, σαν συνέχεια της κατάρρευσης του Συντάγματος το 2005. Από την άλλη, όμως, τα νέα προβλήματα που αναδύθηκαν ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης, γέννησαν την ελπίδα ότι το μοτέρ του ευρωπαϊκού οράματος μπορεί να ξαναπάρει μπροστά και η Ευρωπαϊκή Ενωση να παίξει έναν ξεχωριστό ρόλο στη διεθνή σκακιέρα.