ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι εκτιμήσεις ΟΟΣΑ και ΔΝΤ για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας το 2007

Κοντά στις εκτιμήσεις του Επικαιροποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2006 – 2009 που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση είναι οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας το 2007.

Πιο αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, το οποίο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3,8%, έναντι 3,5% που υπολογίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και 3,9% η κυβέρνηση.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,5% και της δημόσιας κατά 1,8%. Η κυβέρνηση εκτιμά μεγαλύτερη ιδιωτική κατανάλωση (3,7%) και μικρότερη δημόσια (1,1%). Επίσης, η κυβέρνηση έχει την πιο αισιόδοξη εκτίμηση για την ανεργία (8,2%), έναντι του ΔΝΤ (9,5%) και του ΟΟΣΑ (9,2%). Σε ό, τι αφορά τις τιμές, το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός το 2007 θα ανέλθει στο 3,5%, ενώ ο ΟΟΣΑ τον υπολογίζει στο 2,9%, δηλαδή σε χαμηλότερα επίπεδα από ό, τι προβλέπει η κυβέρνηση (3,2%). Τόσο το ΔΝΤ όσο και ο ΟΟΣΑ εκτιμούν ότι ο στόχος του περιορισμού του ελλείμματος κάτω του 3% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί. Το ΔΝΤ εκτιμά το έλλειμμα στο 2,7% του ΑΕΠ και ο ΟΟΣΑ στο 2,6%, ενώ η κυβέρνηση στο 2,4%.

Από την πλευρά του, ο ΟΟΣΑ προβλέπει μικρότερη αύξηση των εξαγωγών (4,8%), έναντι της κυβέρνησης (6,5%). Οι εισαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 5,7% και το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα φτάσει στο 10,1% του ΑΕΠ, έναντι 10,8% το 2006. Το ΔΝΤ είναι πιο αισιόδοξο και πιστεύει ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου θα περιοριστεί περαιτέρω στο 8% του ΑΕΠ.

*Αναλυτικά οι προβλέψεις για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία στο www. kathimerini. gr/Links