ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλειμμα συνεργασίας μεταξύ υπουργείου και συναρμόδιων φορέων στον τουρισμό

«Κλειδί» για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που συνεχίζουν να υφίστανται σε κλάδους του ελληνικού τουρισμού αναδεικνύεται η συνέργεια με συναρμόδιους προς το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κυβερνητικούς φορείς, αλλά και η ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση των υπευθύνων για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας οργάνων των δήμων, των νομαρχιών και των περιφερειών.

Στόχος του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης το 2007 είναι να συνεχισθεί η ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια σε επίπεδο αφίξεων και εισπράξεων. Ωστόσο, για τη διατήρηση σε μακροπρόθεσμη βάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μια σειρά ενεργειών, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο πλαίσιο αυτό, τη νέα χρονιά αναμένεται η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη τουριστικών κατοικιών στη χώρα μας και η διευθέτηση θεμάτων που αφορούν στις πολεοδομικές εκκρεμότητες, που υφίστανται σε ποσοστό άνω του 60% επί του συνόλου του ξενοδοχειακού δυναμικού. Επίσης, αναμένεται η ολοκλήρωση του σχεδιασμού για την αστεροποίηση βάσει διεθνών κριτηρίων των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας, καθώς και της κατηγοριοποίησης βάσει του συστήματος των κλειδιών των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων.

Εξάλλου, το 2007, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού θα τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο βάσει των κατευθύνσεων του στρατηγικού συμβούλου μάρκετινγκ για την προβολή του ελληνικού τουρισμού και τη διαμόρφωση τουριστικής ταυτότητας του ελληνικού τουρισμού. Παράλληλα, δημιουργούνται 8 επιμέρους σχέδια για την προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Με τις κατευθύνσεις του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και τις οδηγίες της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων εκτιμάται πως θα αντιμετωπιστεί η ολιγωρία επί 3 χρόνια της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης να προχωρήσει σε διαδικασίες αξιοποίησης της τεράστιας δημόσιας τουριστικής περιουσίας. Επιπροσθέτως, θα δημιουργηθεί νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην Αγροτουριστική, η οποία ήδη μέχρι σήμερα έχει παραγάγει σημαντικό έργο για την ενίσχυση της περιφέρειας. Στοίχημα, επίσης, αποτελεί η διατήρηση του μοντέλου έγκαιρης προβολής του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό.

Τέλος, σημαντική κρίνεται η συμβολή των περιφερειών, νομαρχιών και δήμων της χώρας ιδιαίτερα σε κατεξοχήν τουριστικούς προορισμούς της χώρας για την εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Την τελευταία διετία υπάρχει μεταξύ του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο το αποτέλεσμα να κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό.