ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προβλέπεται τριετία ισχυρής ανάπτυξης

Τον ερχόμενο Μάρτιο, το ΕΚΟΦΙΝ θα εγκρίνει το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (2007-2009). Αποτελεί τον καθρέφτη της ελληνικής οικονομίας, με εκτιμήσεις για τα χρόνια που έρχονται.

Το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα διατηρηθεί ισχυρή η ανάπτυξη της οικονομίας και την περίοδο 2007-2009, με μέσο ρυθμό 4%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να συνεχίσει την πτωτική πορεία του, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του αποπληθωριστή ιδιωτικής κατανάλωσης να διαμορφώνεται στο 2,8% την περίοδο 2007-2009. Η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ρυθμό 1,8% τα επόμενα χρόνια, με το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται σταδιακά στο 6,5% το 2009. Οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς (6,5% το 2007, 7,3% το 2008 και 7,6% το 2009).

Στον δημοσιονομικό τομέα, η κυβέρνηση διατηρεί τη δέσμευσή της να επιδιώξει την περαιτέρω εξυγίανση, ώστε να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο του ισοσκελισμένου ή πλεονασματικού προϋπολογισμού μέχρι το 2012 το αργότερο. Αυτό θα γίνει μέσω της μείωσης του διαρθρωτικού ελλείμματος κατά τουλάχιστον 0,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ ετησίως.

Για τα επόμενα τρία χρόνια προβλέπεται το έλλειμμα να μειωθεί στο 2,4% του ΑΕΠ το 2007, στο 1,8% το 2008 και στο 1,2% το 2009. Το χρέος θα αποκλιμακωθεί στο 100,1% το 2007, στο 95,9% το 2008 και στο 91,3% το 2009.

Οι δαπάνες σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθούν από το 44,8% του ΑΕΠ το 2006 στο 44,1% το 2009, παρά τη σημαντική αύξηση στις κοινωνικές δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση όσων έχουν χαμηλά εισοδήματα.

Συντάξεις

Η αύξηση των δαπανών αυτών ανέρχεται περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ για το 2007 και περιλαμβάνει τις αυξήσεις στις συντάξεις των αγροτών (ΟΓΑ), του ΕΚΑΣ, και τις επιστροφές για την εισφορά του ΛΑΦΚΑ. Τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (από 42,2% το 2006 σε 42,9% του ΑΕΠ το 2009), κυρίως μέσω της απόδοσης των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Στην πρόβλεψη έχει υπολογισθεί και η μείωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων, σταδιακά στην 3ετία 2007-2009.

Το πρόγραμμα περιέχει επίσης και ένα «απαισιόδοξο» σενάριο για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, περί του 3,5%.