ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Το «ιδανικό» επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του νέου έτους

Προτεραιότητα σε μετοχικούς τίτλους, αλλά και σε μετρητά, αμοιβαία κεφάλαια, ακόμη και σε μέταλλα, προτείνουν στελέχη της χρηματιστηριακής κοινότητας για τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Βέβαια, υπογραμμίζουν ότι κάθε χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτή και κυρίως με το ποιοι είναι οι επενδυτικοί του ορίζοντες. Σε γενικές γραμμές, προτείνεται οι μετοχές να καλύπτουν το 30% με 40% του χαρτοφυλακίου.

Πλοηγός η Κίνα και την επόμενη χρονιά

Οι κινεζικές εξαγωγές πρώτων υλών μπορεί να υπονομεύσουν τις αντίστοιχες της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Το 2003 το εξαγωγικό εμπόριο της Κίνας ανερχόταν σε 19 εκατ. τόνους μηνιαίως, με το 50% να καλύπτει εξαγωγές κάρβουνου και το υπόλοιπο κυρίως άλλα χύδην φορτία. Τον τελευταίο χρόνο οι εξαγωγές της σε χάλυβα και τσιμέντο διπλασιάσθηκαν, από 4 εκατ. τόνους τον μήνα σε 8, γεγονός που μεταφράζεται σε επιπλέον 100 Handymax φορτία τον μήνα.