ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Γιατί επανήλθαν στην αγορά προϊόντα σε ξένο νόμισμα

Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, έκαναν την εμφάνισή τους στον γκισέ των ελληνικών τραπεζών τον περασμένο Σεπτέμβριο και μέσα σε δέκα περίπου μήνες, κέρδισαν την εμπιστοσύνη μεγάλου μέρους των δανειοληπτών. Κίνητρο δεν είναι παρά το χαμηλότερο επιτόκιο, που σήμερα σε ό,τι αφορά το ελβετικό φράγκο διαμορφώνεται στο 2,25% έναντι 3,75%, που είναι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ στο επίπεδο της 1,5 μονάδας παραμένει η διαφορά από τη σύγκριση του euribor 3μήνου, που διαμορφώνεται στο 4,1% και του αντίστοιχου ελβετικού libor, που σήμερα είναι στο 2,5% περίπου.

Η διαφορά της 1,5 μονάδας, εξασφαλίζει στο δανειολήπτη μείωση του κόστους που καταβάλλει για τόκους και μεταφράζεται σε ένα μηνιαίο όφελος της τάξης των 150 -200 ευρώ το μήνα για ένα δάνειο 200.000 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής τα 35 χρόνια. Πρόκειται για ένα σημαντικό κέρδος για ένα μέσο νοικοκυριό, το οποίο όμως θα πρέπει να είναι και ενήμερο για τους κινδύνους που συνεπάγεται ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα. Ο βασικός κίνδυνος πηγάζει από τη συναλλαγματική ισοτιμία και την τάση ανόδου του νομίσματος στο οποίο έχουμε δανειστεί. Αυτό γιατί ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα σημαίνει ότι, ενώ το δάνειό μας έχει συναφθεί σε ελβετικό φράγκο, εμείς ουσιαστικά πληρώνουμε κάθε μήνα σε ευρώ και άρα κάθε μήνα δίνουμε στην τράπεζα ευρώ, τα οποία τα μετατρέπει στο ξένο νόμισμα με βάση την ισοτιμία εκείνης της ημέρας. Η διαφορά που προκύπτει κάθε μήνα από την μετατροπή του νομίσματος, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην εξουδετερώνει το επιτοκιακό όφελος, ενώ το κέρδος μεγιστοποιείται όταν πέφτει τόσο η τιμή του νομίσματος όσο και το επιτόκιο. Στην προσπάθειά τους να θωρακίσουν περισσότερο την ασφάλεια του δανειολήπτη, αρκετές τράπεζες προσφέρουν δάνειο σε ελβετικό φράγκο με προστασία επιτοκίου και κόστος 0,20 και εναλλακτικά προτείνουν σταθερά επιτόκια για ένα ή τρία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση ο δανειολήπτης που έχει δάνειο σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να είναι έτοιμος να μετατρέψει το δάνειό του, εάν διαπιστώσει ότι το νόμισμα στο οποίο δανείστηκε ανατιμάται σημαντικά.