ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μεταρρυθμίσεις τώρα σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό»

Πολλά έχουν γίνει αλλά και πολλά απομένουν να γίνουν για την πραγματική εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας, τονίζει με κάθε ευκαιρία ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με χθεσινή έκθεσή της επιβεβαιώνει, εξηγώντας παράλληλα το γιατί αλλά και το πώς θα πρέπει να επιτευχθεί αυτό.

Στην τελευταία έκδοση της τακτικής έκθεσής της για τη δημοσιονομική κατάσταση στη Ζώνη του Ευρώ που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή καταγράφει τη μείωση του ελλείμματος, την αύξηση των δημοσίων εσόδων και τον περιορισμό των δαπανών. Υπενθυμίζει όμως και ότι η Ελλάδα παραμένει στις χώρες «υψηλού κινδύνου» για μελλοντικές δημοσιονομικές περιπέτειες, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της, η οποία εκτιμάται ότι θα αποφέρει εκτόξευση των σχετικών κοινωνικών δαπανών σε επίπεδα που η οικονομία απλώς δεν θα είναι σε θέση να στηρίξει.

Κατόπιν αυτού, υπενθυμίζοντας την έκθεση του Συμβουλίου για το ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας, χαρακτηρίζει «επείγουσα» την ανάγκη «φιλόδοξης» μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας.

Τούτο γιατί «αν και βελτιωμένη σε σχέση με το 2005, η δημοσιονομική κατάσταση στοιχειοθετεί σημαντική απειλή για τη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών». Είναι δε σημαντικό ότι η απειλή αυτή είναι «σημαντική» ακόμα και χωρίς να συνυπολογισθεί το πρόσθετο βάρος της γήρανσης του πληθυσμού και των όσων αυτή συνεπάγεται σε επίπεδο δαπανών, αλλά και εσόδων.

Τι μπορεί να γίνει; Η διαρκής συμβουλή της Επιτροπής είναι ο μηδενισμός των ελλειμμάτων και η μετάβαση σε πλεονάσματα με στόχο την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ώστε τα σημαντικά κονδύλια που σήμερα απορροφώνται για την εξυπηρέτηση του χρέους αυτού με την αποπληρωμή των τόκων του, τα οποία ανέρχονται φέτος σε 4,4% του ΑΕΠ να μπορέσουν να αξιοποιηθούν πιο παραγωγικά.

Αναφερόμενη γενικά στην Ευρώπη, επισημαίνει άλλωστε η έκθεση ότι τα πρόσθετα έσοδα που φέρνει στις κυβερνήσεις η καλή οικονομική συγκυρία ενίοτε χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις για κοινωνικού χαρακτήρα αύξηση των δαπανών και όχι για την αποπληρωμή του χρέους, που θα έκανε την αύξηση των δαπανών αυτών σαφώς πιο εύκολη και διατηρήσιμη μακροπρόθεσμα.

Για την Ελλάδα όμως στην έκθεση επισημαίνεται ότι δεδομένου του πολύ μεγάλου ύψους του (τουλάχιστον με τα υφιστάμενα στοιχεία, καθώς η εικόνα ενδέχεται να μεταβληθεί μετά την πιστοποίηση της περυσινής κατά 26% αναθεώρησης του ΑΕΠ), η μείωση του χρέους προϋποθέτει «υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Συνολικά δε για την Ελλάδα η συνταγή παραμένει σταθερή: μηδενισμός του ελλείμματος και μετάβαση σε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς μέχρι το 2010 με συνέχιση της προγραμματισμένης δημοσιονομικής εξυγίανσης από κοινού με «επείγουσες μεταρρυθμίσεις» με στόχο τη χαλιναγώγηση των «πιθανότατα σημαντικής αύξησης» των δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού…

Πέραν αυτών εκθέτοντας την κατάσταση ως έχει σήμερα η έκθεση καταγράφει τον περιορισμό του ελλείμματος στο 2,4% εφέτος, με προσωρινά μέτρα ύψους 0,25% του ΑΕΠ, και μόνιμα του ιδίου ύψους. Εκτιμά δε ότι συνολικά τα μεν έσοδα θα είναι περιορισμένα κατά το ίδιο (0,25% του ΑΕΠ) ποσοστό, όμως οι δαπάνες θα μειωθούν κατά 0,5%, αποφέροντας βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου 0,25% του ΑΕΠ.