ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνός δανεισμός από τους… καταθέτες

Στον αστερισμό του ευρώ κινούνται πλέον τα επιτόκια καταθέσεων, τα οποία μετά από μακρά περίοδο απαξίωσης, αποτελούν αιχμή του ανταγωνισμού των εμπορικών τραπεζών. Αποδοτικοί αποταμιευτικοί λογαριασμοί, ταμιευτήριο συνδεδεμένο με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή το euribor, προθεσμιακές καταθέσεις και συνδυασμοί προθεσμιακών τοποθετήσεων και αμοιβαίων κεφαλαίων είναι μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων, που προτείνουν οι τράπεζες για παραδοσιακούς καταθέτες και συντηρητικούς επενδυτές. Η μαζική στροφή των καταθετών τον τελευταίο χρόνο στις προθεσμιακές καταθέσεις, οι αποδόσεις των οποίων ακολουθούν σταθερά την πορεία των ευρωπαϊκών επιτοκίων, στέρησε από τις τράπεζες μια φθηνή πηγή άντλησης χρήματος. Με τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων να βρίσκονται πλέον πάνω από το 4%, οι τράπεζες υποχρεώθηκαν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους με επιτόκια διατραπεζικής και πίσω από αυτή τη διαπίστωση κρύβεται και η ερμηνεία, για την αναβίωση του απλού ταμιευτηρίου.