ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετ’ εμποδίων ο δανεισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μπορεί οι μικρομεσαίες να χαρακτηρίζουν απαραίτητο εργαλείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον τραπεζικό δανεισμό, ωστόσο μια στις τρεις θεωρεί δύσκολη την πρόσβαση σε αυτόν. Μεγαλύτερη δυσκολία συναντούν οι επιχειρήσεις του εμπορίου, της μεταποίησης και όσες απασχολούν λιγότερο απο 9 άτομα προσωπικό. Οι περισσότερες δανείζονται για να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες, ενώ όσο αυξάνεται η απασχόληση σε μια επιχείρηση τόσο αυξάνεται και η ανάγκη δανεισμού! Τούτα είναι μερικά από τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το τραπεζικό σύστημα που πραγματοποίησε το Κέντρο Μελετών & Ερευνας (KEME) του EBEA σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Kapa-Research. H έρευνα έγινε τον περασμένο μήνα στην Αττική σε δείγμα 1.803 επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, περισσότερες από μια στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αττική έχουν συνάψει κάποιο δάνειο, ενώ μια στις τρεις έχει συνάψει δάνειο πλέον της μιας φοράς. Περίπου το 70% των επιχειρήσεων που έχουν δηλώσει ότι έχουν κάποιο δάνειο, αυτό ειναι για κεφάλαιο κίνησης. Μια στις τέσσερις φαίνεται να επιλέγει άλλη τράπεζα από αυτήν που συνεργάζεται προκειμένου να δανειστεί, ενώ μια στις 20 δηλώνει ότι η επιλογή της τράπεζας ήταν «μονόδρομος» αφού αντιμετώπισε την άρνηση άλλων τραπεζών να της χορηγήσει το δάνειο που ζητούσε. Σημαντική φαίνεται να είναι η κινητικότητα των επιχειρήσεων και στην περίπτωση μελλοντικού δανεισμού τους, αφού μια στις τέσσερις δηλώνει ότι σίγουρα θα επέλεγε άλλη τράπεζα. Αν σε αυτές συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διλημματική θέση, τότε φαίνεται οτι μια στις δυο επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανόν να μετακινηθεί σε άλλη τράπεζα. Ιδιαίτερα χαμηλή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (29,3%) παρουσιάζεται η αναγνωρισιμότητα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΕ). Μια στις τέσσερις από όσες το γνωρίζουν πιστεύει ότι μπορεί να διευκολυνθεί στη λήψη ή εξυπηρέτηση δανείου, ενώ μόλις το 1,7% έχει κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Αν και η γενική αίσθηση είναι πως ο ανταγωνισμός των τραπεζών τις ευνοεί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη μεγάλη τους πλειοψηφία θεωρούν πως οι τράπεζες δανειοδοτούν με ευνοϊκότερους όρους τις μεγάλες επιχειρήσεις προσφέρονρας δάνεια με χαμηλότοκα επιτόκια και επιβαρύνσεις. Επίσης δηλώνουν ότι έχουν ελλιπή ενημέρωση από τους τραπεζικούς οργανισμούς όσον αφορά τις προβλεπόμενες διακυμάνσεις επιτοκίων, τον τρόπο που διαμορφώνονται τα επιτόκια, καθώς και τα έξοδα δανείου. Επιπλέον, για τη σύναψη κάποιας δανειακής σύμβασης οι 8 στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποιούν έρευνα αγοράς, ενώ η πλειοψηφία θεωρεί μέτρια την ενημέρωση που παρέχεται από τα στελέχη των τραπεζικών οργανισμών σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα οποία ενδιαφέρονται. Τέλος, οι μικρομεσαίες στην πλειοψηφία τους δεν δείχνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένες απο τον «Τειρεσία» και η τάση αυτή αυξάνεται όσο μικρότερη είναι μια επιχείρηση.