ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπόμνημα από το ΒΕΑ στους πολιτικούς αρχηγούς

H βελτίωση της θέσης της χώρας περνάει απαραίτητα από την ουσιαστική ενίσχυση του χώρου της οικονομικής δραστηριότητας, που αποτελείται από τη μεγάλη μάζα των εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων και αυτοαπασχολουμένων. Τούτο τονίζει μεταξύ άλλων το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (BEA) στο υπόμνημα που απέστειλε στον πρωθυπουργό κ. K. Καραμανλή και στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων ενόψει της ΔΕΘ. Το BEA θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται «όχι στη λογική μειωσης ρίσκου της τράπεζας με υπέρμετρες εξασφαλίσεις, αλλά με βάση τις προοπτικές του εγχειρήματος», ενώ ζητεί σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και για τους αυτοαπασχολούμενους με τζίρο έως 300.000 ευρώ. Οι εξελίξεις, δε, στο ασφαλιστικό των επαγγελματοβιοτεχνών και αυτοαπασχολουμένων δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες στους ασφαλισμένους, σημειώνει στο υπομνημά του το BEA, προσθέτοντας πως πρέπει να αναζητηθούν λύσεις που θα εγγυηθούν τον κοινωνικό χαρακτήρα του συστήματος για όλους τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους με ενίσχυση του OAEE με ποσοστό 0,60% του ΑΕΠ. Σχετικά με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων μέσω του αναπτυξιακού νόμου όσο και μέσω των προγραμμάτων των ΚΠΣ, το BEA θεωρεί ότι πρέπει επιτέλους να προταχθεί η πλεονεκτική στήριξη των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων σε μια λογική διάθεσης των κονδυλίων με απλές αντιγραφειοκρατικές διαδικασίες και χωρίς αποκλεισμούς περιοχών όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία αυτού του δυναμικού. Μεταξύ των κρίσιμων θεμάτων που απασχολεί το BEA είναι και η εξάπλωση του παρεμπορίου, για την αντιμετώπιση του οποίου ζητεί την άμεση λήψη μέτρων.