ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Το χρηματιστήριο… ψηφίζει πάντα αυτοδυναμία

Δεν υπάρχει σαφής προτίμηση των επενδυτών προς το ένα ή το άλλο από τα δύο κύρια κόμματα εξουσίας. Αυτό που ζητά το χρηματιστήριο είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιά, στην οποία αναφέρεται ότι η μεταβλητότητα της αγοράς δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά όταν προεξοφλείται με μεγάλη πιθανότητα ότι θα εκλεγεί κάποιο κόμμα με σημαντική αυτοδυναμία και οι προσδοκίες επαληθεύονται. Αυτό συνέβη στις εκλογές 1985, 1993, 1996 και 2004. Ακόμη και όταν εκλέγονται αυτοδύναμες κυβερνήσεις, η μεταβλητότητα διατηρείται υψηλά αν οι κυβερνήσεις αυτές έχουν οριακή πλειοψηφία.

Κρυμμένες υπεραξίες στα ακίνητα

Ο μεγάλος όγκος των επενδύσεων σε κατοικία κατευθύνεται σε ήδη ανεπτυγμένες αγορές στις οποίες ο επενδυτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος αφού η ζήτηση κινείται σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Μεγάλες υπεραξίες και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα προκύπτουν όταν οι περιοχές αυτές αναπτύχθηκαν πρόσφατα, ελκύουν τουρισμό και παρουσιάζουν έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Για παράδειγμα η Αττική Οδός, ο προαστιακός και το μετρό έβαλαν στο παιχνίδι της αγοράς μία πληθώρα περιοχών της Ανατολικής, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά.