ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 8,2% το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούνιο

Στο 8,2% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Ιούνιο, από 8,3% τον Ιούνιο του 2006 και 7,7% τον Μάιο. Σύμφωνα με παράγοντες της ΕΣΥΕ, η άνοδος της ανεργίας από τον Μάιο στον Ιούνιο, οφείλεται στο ότι η οικοδομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε στις τουριστικές περιοχές εξαιτίας της θερινής περιόδου. Η ΕΣΥΕ κατέγραψε τον Ιούνιο 403.365 άνεργους, από το σύνολο των 4,5 εκατομμυρίων που είναι οι εκτιμώμενοι απασχολούμενοι. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε τον Ιούνιο κατά 1,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2006. Το ποσοστό ανεργίας στους νέους ηλικίας 15 – 24 ετών ανήλθε στο 21,3%, ενώ στις ηλικίες μεταξύ 25 – 34 ετών στο 12,1%.

Στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 4,9% από 5,5% που ήταν τον Ιούνιο του 2006. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ήταν σημαντικά υψηλότερο και ανήλθε στο 12,9%, από 11,8% τον Μάιο του 2007 και 12,4% τον Ιούνιο του 2006. Στις περιφέρειες, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (11,4%), την Κεντρική Μακεδονία (9,7%), την Ηπειρο (9,3%), τη Δυτική Μακεδονία (9,2%) και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (9,1%).