ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 9,1% του ΑΕΠ εκτινάχθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών

Στα 19 δισ. ευρώ ή στο 9,1% του ΑΕΠ εκτινάχθηκε στο επτάμηνο το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, σημειώνοντας αύξηση 28,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Alpha Bank, το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 11,5% του ΑΕΠ φέτος από 10,8% του ΑΕΠ πέρυσι, με βάση τους εθνικούς λογαριασμούς (12,1% του ΑΕΠ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ). Μόνο τον Ιούλιο, το έλλειμμα του ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 388% σε σχέση με τον περυσινό Ιούλιο και διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ.

Η διεύρυνση του ελλείμματος που αντανακλά το διαχρονικό πρόβλημα της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας οφείλεται:

1. στην αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 15,2%

2. στην αύξηση κατά 32,7% στις δαπάνες για πληρωμή τόκων μερισμάτων και κερδών που οφείλεται στις τοποθετήσεις ξένων σε ομόλογα και μετοχές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και δημιουργούν αυξανόμενες δαπάνες σε τόκους, κέρδη και μερίσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 23,2 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 15,2%%, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 3,5%, στα 9,7 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα, η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 11,5% και διαμορφώθηκε σε 33 δισ. ευρώ. Η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται εν μέρει στις δαπάνες για πληρωμές πλοίων, που έφτασαν στα 4,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 45,3%. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι χαμηλές εξαγωγές αγαθών που αυξήθηκαν μόνο κατά 5,9% και διαμορφώθηκαν σε 6,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αγαθών εκτινάχθηκαν στα 22,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,5%.

Θετικά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνέβαλε η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων. Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών ανήλθε σε 8,4 δισ. από 7,8 δισ. ευρώ στο επτάμηνο του 2006, σημειώνοντας αύξηση 7,7%, λόγω της βελτίωσης των εισροών τουριστικού και ναυτιλιακού συναλλάγματος.

Επίσης, το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων που περιλαμβάνει τις μεταβιβάσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής παρουσίασε αύξηση του πλεονάσματος κατά 24,3% περίπου και ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τα Κοινοτικά Ταμεία αυξήθηκαν κατά 24% και ανήλθαν σε 2,7 δισ. ευρώ.