ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδική Γραμματεία στον πόλεμο κατά της διαφθοράς

Σχέδιο για την ανασυγκρότηση του ελεγκτικού μηχανισμού προωθεί η κυβέρνηση, αλλάζοντας ριζικά τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει κατάργηση αρκετών διευθύνσεων, ενώ η νέα μονάδα κρούσης θα υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αλλαγές που θα θεσμοθετηθούν στους πρώτους μήνες του 2008. Αν και αρχικώς οι αλλαγές είχε αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ωστόσο, διαφωνίες στελεχών του κυβερνώντος κόμματος ανάγκασαν το οικονομικό επιτελείο να μεταθέσει τις αλλαγές στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Το σχέδιο νόμου θα προβλέπει τη δημιουργία Ειδικής Γραμματείας που θα υπάγεται στον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως και θα εποπτεύει τις ελεγκτικές υπηρεσίες (ΔΟΥ, Υ.Π.Ε.Ε., και Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα). Η Γραμματεία θα σχεδιάζει τον ετήσιο προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου, ενώ η επιλογή των υποθέσεων για έλεγχο θα γίνεται κυρίως μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS.

Στόχος είναι να μειωθεί δραστικά η επιλογή των υποθέσεων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες προκειμένου να σταματήσουν τα φαινόμενα διαφθοράς που παρατηρούνται στο υπουργείο Οικονομικών. Στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου είναι και η κατάργηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και η μετάθεση των υπαλλήλων στις κατά τόπους εφορίες. Συνολικά, η Υ.Π.Ε.Ε. θα αριθμεί από τα 1000 στελέχη που έχει σήμερα, περί τα 300.

Επίσης, θα καταργηθούν τα επτά Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Οι ελεγκτές των ΠΕΚ διενεργούν σήμερα ελέγχους σε επιχειρήσεις με τζίρο από τρία έως εννέα εκατ. ευρώ. Η αρμοδιότητα αυτή θα μεταφερθεί στις ΔΟΥ όπως και υπάλληλοι.

Αντίθετα, θα διατηρηθούν τα δύο Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) οι ελεγκτές των οποίων διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εντός του έτους θα είναι έτοιμο και το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχων. Το ηλεκτρονικό δίχτυ που απλώνει το υπουργείο Οικονομικών, σε όλη την παραγωγική δραστηριότητα, αναμένεται να δυσκολέψει το έργο των επιτήδειων που φοροδιαφεύγουν συστηματικά και να λύσει τα χέρια των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών δεδομένου ότι θα μπορούν και από το γραφείο τους να διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα μπορεί μάλιστα να εντοπίζει και τους εκδότες πλαστών τιμολογίων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση έχει λάβει εικονικά ή πλαστά στοιχεία από γνωστό στο υπουργείο Οικονομικών εκδότη, αυτομάτως θα εντοπίζεται.

Τρεις περιπτώσεις

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μόνο που απομένει είναι η βεβαίωση της παράβασης στην επιχείρηση και ο καταλογισμός των σχετικών προστίμων. Το νέο ηλεκτρονικό «δίχτυ» θα εντοπίζει άμεσα:

α) Τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών.

β) Τις επιχειρήσεις και τους ελέυθερους επαγγελματίες που έχουν αποκρύψει έσοδα, καθώς και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν.

γ) Τις επιχειρήσεις με πλαστά – εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Παράλληλα, η Ειδική Γραμματεία θα είναι σε θέση να ελέγχει όλους τους ελεγκτές και να γνωρίζει τις ενέργειές τους κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Συγκεκριμένα, δεν θα μπορούν να αγνοήσουν εντολή ελέγχου ή να αποκρύψουν τις παραβάσεις μιας επιχείρησης. Κάθε κίνησή τους στον υπολογιστή θα είναι καταγεγραμμένη σε ειδικό αρχείο που θα δημιουργείται αυτόματα. Κατόπιν, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θα μπορεί να επανελέγχει δειγματοληπτικά και άμεσα εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίας από τους ελεγκτές.

Με όπλο 2.200 λαπ-τοπ

Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών οπλισμένοι με 2.200 φορητούς υπολογιστές θα μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή όλες τις δοσοληψίες των 800.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος που θα επιτρέπει την άμεση αναζήτηση:

α) Εάν ένας επιτηδευματίας έχει υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών – προμηθευτών για μία ή περισσότερες χρήσεις (η πληροφορία θα εμφανίζεται στην οθόνη).

β) Εάν ένας επιτηδευματίας δηλώνεται σε συγκεκριμένη κατάσταση ενός άλλου επιτηδευματία.

γ) Τι έχει δηλώσει η επιχείρηση για κάθε πελάτη και προμηθευτή της (θα εμφανίζονται στην οθόνη το σύνολο των συναλλαγών για ένα πελάτη ή προμηθευτή).

δ) Εμφάνιση στην οθόνη όλων των στοιχείων των συγκεντρωτικών καταστάσεων που υπέβαλε ο επιτηδευματίας.