ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικές επιδόσεις για Εθνική Ασφαλιστική

Σε παραγωγή ασφαλίστρων 1 δισ. ευρώ στοχεύει η Εθνική Ασφαλιστική για το 2009, μετά το υψηλό παραγωγικό αποτέλεσμα του 6μήνου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 503 εκατ. ευρώ, πετυχαίνοντας αύξηση της παραγωγής κατά 13,3% στον κλάδο ζωής και κατά 25,3% στους γενικούς κλάδους. Οι επιδόσεις της εταιρείας σημειώθηκαν παρά τις πιέσεις που δέχεται ο ασφαλιστικός κλάδος, με πτώση της παραγωγής στον κλάδο ζωής κατά 7,3%. Η Εθνική Ασφαλιστική αύξησε το μερίδιο αγοράς στο 18%, επιτυγχάνοντας μερίδιο 22,1% στον κλάδο ζωής και 14,7% στις γενικές ασφαλίσεις. Η εκτίναξη των πωλήσεων συνδυάζεται με κερδοφορία που μετά τους φόρους αγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ (6,8 εκατ.), παρά το γεγονός ότι έχει απορροφηθεί κόστος 7,7 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα συναινετικών καταγγελιών προσωπικού.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 6μήνου δεν λαμβάνεται υπόψη η σημαντική βελτίωση της τρέχουσας αξίας των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, η οποία στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 έφθασε στα 49,8 εκατ. ευρώ. Η ανοδική πορεία τους προσαύξησε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, τάση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ενισχύοντας την καθαρή θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η αυτοματοποίηση, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών και η βελτιωμένη μηχανογραφική υποστήριξη, στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση το τελευταίο διάστημα, επέτρεψαν τη σωστή εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού νέων πελατών και συνεργατών. Παράλληλα, επετεύχθη περιστολή των δαπανών, μέσω της οργανωτικής αναδιάρθρωσης που μείωσε τον αριθμό των διοικητικών υποκαταστημάτων κατά 28 και του προσωπικού κατά 14% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2008.

Βελτιωμένα είναι και τα αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, οι οποίες παρουσίασαν το πρώτο εξάμηνο κέρδη μετά τους φόρους 3,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 126% σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα.