ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση 15,3% του τζίρου στο χονδρικό εμπόριο

Η δυσχερής κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η αγορά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης επιτείνεται πλέον και από την προεκλογική περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο κύκλος εργασιών του χονδρικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο του 2009 παρουσίασε μείωση κατά 15,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Πλήγμα για τον κλάδο του χονδρεμπορίου, όμως, αποτελεί αφενός η καθυστέρηση των πληρωμών από το Δημόσιο, καθώς πολλές επιχειρήσεις εξαρτώνται από τις κρατικές προμήθειες, και αφετέρου οι εκλογές καθώς έχουν «παγώσει» όλοι οι διαγωνισμοί.