ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποπληρωμή χρεών για δημόσια έργα με ομόλογα

Σε αδιέξοδο φαίνεται πως οδηγούνται οι κατασκευαστικές εταιρείες, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων με τις πληρωμές του Δημοσίου για εκτελεσθέντα ή εκτελούμενα έργα. Οι οφειλές υπολογίζεται ότι αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, με το ζήτημα να απασχολεί ακόμα και τους μεγάλους ομίλους της χώρας.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις προκαλούν «έμφραγμα» σε πληθώρα επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών να προτείνει πλέον ως έσχατη λύση ακόμα και την αποπληρωμή μέσω ομολόγων, σε όσες φυσικά εταιρείες επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η πρόταση του κ. Γιώργου Βλάχου έγινε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ανοικτού διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη, καθώς, όπως φαίνεται, «είναι ο μόνος τρόπος να απεμπλακούν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις από την κρίση που μαστίζει ολόκληρο τον κλάδο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Είχε προηγηθεί η αποστολή από το σύνολο των εργοληπτικών οργανώσεων (ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ) μιας ακόμα επιστολής προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ιωάννη Παπαθανασίου, μέσω της οποίας απευθύνεται έκκληση για επίλυση του προβλήματος, σε συνδυασμό με την αναστολή της επιβολής κυρώσεων (π.χ. λόγω οφειλών προς το κράτος από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές ή προκαταβολές φόρων), έως ότου ομαλοποιηθεί η λειτουργία του συστήματος πληρωμών. Στην επιστολή, μάλιστα, σημειώνεται ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών αφορούν ακόμα και έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια.

Το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις του κλάδου μεγεθύνεται από την παρούσα κρίση, καθώς από τη μία πλευρά οι τράπεζες έχουν μειώσει τα πιστοδοτικά τους όρια, ενώ από την άλλη οι αναθέσεις νέων έργων γίνονται με το σταγονόμετρο. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τους φορείς, είναι όχι μόνο να ενισχυθεί το διαρκώς συρρικνούμενο τα τελευταία χρόνια Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν μια σειρά από μικρά και μεσαία έργα, που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τις μικρότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις.